Aktualności

URSA prezentuje pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju

29.07.2013

W raporcie "Zrównoważony rozwój w pracy" uwzględnione zostały ważne obszary i wskaźniki, które mają znaczący wpływ na zrównoważony rozwój firmy. Jednym z aspektów poruszanych w publikacji jest wysiłek jaki został dokonany w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w naszych fabrykach.

W ostatnich latach kilka inicjatyw wprowadzonych w miejscach pracy, doprowadziło do znacznego zmniejszenia się wypadków o prawie 80%. Na przykład fabryka URSA w Serpuchov (Rosja) pracowała godzin bez żadnego wypadku. Kolejne kluczowe zagadnienie poruszone w raporcie odnosi się do  wzrostu o 22% użycia materiałów przetworzonych w produkcji mineralnej wełny szklanej.

W ten sam sposób dokument odzwierciedla zobowiązanie firmy URSA dla opracowania bardziej wydajnych i zrównoważonych strategii, o czym świadczą projekty poprawy kompresji produktów, a tym samym zwiększenia wydajności zużycia opakowań.

Równolegle do aspektów  dotyczących efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w raporcie "Zrównoważony rozwój w pracy" kilka stron poświęconych zostało na omówienie działań podejmowanych na rzecz pracowników, a w szczególności tych zajmujących się rozwojem szans poprzez programy szkoleń i awansów wewnątrz firmy.

Raport “Zrównoważony rozwój w pracy” w wersji elektronicznej.

źródło i zdjęcia: Ursa

Firma powiązana:

URSA

Telefon 32 268 01 29
www.ursa.pl
ursa.polska@ursa.com

URSA