Aktualności

Konferencja FERRO - Instalacje wodociągowe, sanitarne i centralnego ogrzewania

28.01.2014

24 stycznia w Krakowie, z inicjatywy FERRO S.A. odbyła się konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom instalacji wodociągowych, sanitarnych i centralnego ogrzewania.

To już drugie z kolei forum, na którym przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych prezentowali najnowsze badania dotyczące m. in. oszczędzania wody i minimalizacji poboru energii w budynkach użyteczności publicznej, wpływu materiałów metalowych na jakość wody pozostającej z nimi w kontakcie, sposobów eliminacji ołowiu ze stopów miedzi, atestacji produktów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz analizy uderzeń hydraulicznych w instalacji wodociągowej. Słowo wstępne wygłosił Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu FERRO, a konferencję branzową prowadził Sławomir Lasek, Specjalista ds. Certyfikacji.

Firma FERRO, producent armatury sanitarnej i instalacji grzewczych, lider ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań służących redukcji zużycia wody, jest zainteresowana ścisłą współpracą ze światem nauki. Dzięki niej, z inicjatywy inżynierów Działu Technicznego, powstało jedno z najlepszych laboratoriów badawczych, które służy nie tylko utrzymaniu najwyższych standardów jakości oferowanych produktów, ale również pełni rolę edukacyjną dla instalatorów odbywających tutaj szkolenia, a także studentów na stażu. Pracownicy FERRO chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem z krakowskim Instytutem Nafty i Gazu oraz innymi jednostkami badawczymi na terenie Polski.

Przedstawiciele producenta, jako nieliczni spośród reprezentantów innych krajów środkowoeuropejskich, biorą również udział w pracach zespołów unijnych opracowujących nowe normy na materiały i urządzenia armatury sanitarnej. Dlatego firma przystąpiła do najważniejszego w Europie programu oznakowania ekologicznego i po 3 latach pomyślnie zakończonej weryfikacji, 15 stycznia 2014 roku odebrała certyfikat EU Ecolabel: PL/040/001/01 dla baterii oszczędzających wodę Cassino VerdeLine, Veneto VerdeLine i Genova VerdeLine.

Przyznanie FERRO pierwszego europejskiego certyfikatu w kategorii Armatura sanitarna było dobrą okazją do przybliżenia zebranym znaczenia tego oficjalnego oznakowania Unii Europejskiej dla wyrobów i usług najbardziej przyjaznych środowisku. Konferencja zakończyła się wykładem na temat podstaw prawnych, procedury certyfikacyjnej i korzyści płynących z oznakowania, m. in. w zakresie podniesienia konkurencyjności i dostępu do zielonych zamówień publicznych.

Program konferencji FERRO: Instalacje wodociągowe, sanitarne i centralnego ogrzewania

Część I Zastosowanie armatury z uwzględnieniem produktów oszczędnościowych

  • dr inż. Jarosław Chudzicki, prodziekan Politechniki Warszawskiej - Oszczędzanie wody
  • dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska - Zużycie wody w nowych krytych pływalniach z wykorzystaniem armatury czasowej

Część II Materiały na armaturę mające kontakt z wodą pitną

  • dr Dorota Maziarka, PZH Warszawa - Wpływ baterii ze znalu na jakość wody i bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników.
  • dr inż. Marcin Kondracki, Politechnika Śląska - Zagadnienie eliminacji ołowiu ze stopów miedzi – stosowane rozwiązania

Część III Zagadnienia związane z jakością wody pitnej przepływającej w instalacjach

  • dr Maciej Szczotko, PZH Warszawa - Mikrobiologiczna metoda oceny materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia
  • dr inż. Agnieszka Rożej, Politechnika Lubelska - Zmiana jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej

Część IV

  • dr inż. Agnieszka Malesińska, Politechnika Warszawska - Wpływ geometrii przewodów na przyrost ciśnienia w uderzeniu hydraulicznym
  • dr Joanna Tkaczyk,PCBiC Warszawa - Europejskie oznakowanie ekologiczne Ecolabel – wiarygodna etykieta zrównoważonego rozwoju

źródło i zdjęcia: Ferro S.A.

 

Firma powiązana:

Ferro S.A.

Telefon 12 256 21 00
www.ferro.pl
info@ferro.pl

Ferro S.A.