Aktualności

EKO-LAUR Konsumenta dla Baltic Wood

27.07.2009

Baltic Wood laureatem prestiżowej nagrody EKO-LAUR Konsumenta.

EKO-LAUR Konsumenta jest nagrodą przyznawaną co roku przez redakcję dodatku informacyjno-promocyjnego Rzecz o Biznesie w Rzeczpospolitej.

Konkurs ma na celu wyłonić wyroby zdrowe, produkowane metodami ekologicznymi, zawierające naturalne komponenty, ale przede wszystkim prozdrowotnie wpływające na konsumentów oraz środowisko naturalne.

Spółka prowadzi od lat własną politykę proekologiczną, wytyczając ambitne cele środowiskowe, które chronią otoczenie i pomagają żyć zgodnie z naturą. Świadomość ekologiczna Baltic Wood znajduje odzwierciedlenie we wszystkich obszarach działalności firmy.

Firma kupuje produkty pochodzące z certyfikowanych lasów, prowadzi analizy dostawców pod kątem jakości surowca i spełniania norm środowiskowych.

Proces produkcji jest w ciągłym monitoringu przez Pełnomocnika Systemu ISO 14001. Do klejenia i barwienia drewna używane są wodne komponenty chemiczne pochodzące od najlepszych, proekologicznych producentów. Firma nie przekracza podczas procesu produkcji górnych granic norm w związku z nadmiernym hałasem i emisją formaldehydu. Surowiec zanim trafi do produkcji składowany jest w magazynach stabilizujących, gdzie w celu dbałości o jak najwyższą jakość wyrobu gotowego, leżakuje w otoczeniu sieci zraszaczy, które utrzymują odpowiednią wilgotność.

Odpady poprodukcyjne z czystego drewna zasilają kotłownię na biomasę na terenie Zakładu, z której zarówno Baltic Wood jak i sąsiadujące Zakłady grupy Nowy Styl, czerpią ciepło. Odpady niebezpieczne stanowiące niewielką ilość całości generowanych przez Zakład odpadów są systematycznie poddawane utylizacji przez jednostki do tego uprawnione, z którymi Spółka posiada stosowne umowy.

Hala produkcyjna, kotłownia, warsztaty mechaniczne Baltic Wood są wyposażone w wanny ociekowe i skrzynie środowiskowe, które zabezpieczają przed ewentualnymi awariami środowiskowymi jak np. wycieki, rozlania.

Wyrób gotowy jest produktem wykonanym w większości z certyfikowanego drewna. Opakowanie składające się z papieru, tektury i tworzywa sztucznego w 100% podlega procesowi recyklingu. Podłoga jest wyrobem długotrwałym z możliwością renowacji z możliwością bezklejowego montażu typu LOC.
Baltic Wood to również ludzie, zwracający dużą uwagę na ekologię. Administracja dba o minimalne zużycie papieru. Pracownicy preferują przekaz informacji drogą telefoniczną lub mailową.

Certyfikaty, które posiada firma - ISO 9001 i ISO 14001 - nakładają obowiązek ciągłego dbania o otoczenie i doskonalenie wiedzy w tym zakresie. Baltic Wood we własnym imieniu organizuje proekologiczne szkolenia dla swoich pracowników.

Spółka pomaga lokalnym społecznościom. Część odpadów produkcyjnych z czystego drewna przekazywana jest odbiorcom, którzy trudnią się produkcją klocków dla dzieci. Trociny stanowią posłanie dla koni z zaprzyjaźnionej stadniny.

Firma powiązana:

Baltic Wood

Telefon 13 491 65 00
www.balticwood.pl
marketing@balticwood.pl

Baltic Wood