Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Wapno, cement, gips

CEMEX Polska z tytułem Orzeł Polskiego Budownictwa 2013

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2013-11-27

CEMEX Polska zajął I miejsce w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa 2013”.

Firma w VII edycji konkursu nominowana była za efektywne wykorzystanie środków unijnych na projekty: Budowa silosów klinkieru w Cementowni Chełm", "Budowa silosu klinkieru w Cementowni Rudniki", "Wdrożenie i rejestracja CEMEX Polska - Zakład Cementownia Chełm w systemie EMAS".

W imieniu CEMEX Polska nagrodę odebrał Tadeusz Radzięciak - członek zarządu ds. Produkcji Cementu i Technologii. Konkurs „Orły Polskiego Budownictwa” pod  Patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej organizowany jest przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Głównym celem konkursu, jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne.

Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania. „Orzeł Polskiego Budownictwa 2013" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową.

CEMEX Polska we wzorcowy sposób wykorzystał środki unijne, na projekty:

  • Budowa silosów klinkieru w Cementowni Chełm to największa inwestycja ekologiczna XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton. Tego typu technologia budowy silosu jest rzadko stosowana w Europie, przeważnie powstają silosy o cylindrycznych ścianach i stalowym dachu. W Chełmie wykorzystano szalunek tracony w postaci kopuły, która była utrzymywana dzięki nadmuchowi sprężonego powietrza. Efektem inwestycji jest przede wszystkim eliminacja niezorganizowanej emisji pyłowej z otwartego składu klinkieru, ale również poprawa jakości składowanego klinkieru co przełoży się na poprawę stabilności produkowanego cementu.
  • Budowa silosu klinkieru w cementowni Rudniki jest obecnie najważniejszą inwestycją środowiskową CEMEX Polska. Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie emisji pyłu, co w bezpośredni sposób przełoży się na podniesienie poziomu i jakości życia okolicznych mieszkańców.

Wdrożenie i rejestracja CEMEX Polska - Zakład Cementownia Chełm w systemie EMAS. Troska o zrównoważony rozwój jest priorytetem dla firmy CEMEX. Realizując cele gospodarcze, firma bierze pod uwagę fakt, że rozwojowi ekonomicznemu powinna towarzyszyć rzetelna i stała dbałość o środowisko naturalne. CEMEX Polska wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 mający na celu zwiększanie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszanie śladu węglowego, optymalizację wykorzystania surowców i wody.

Działania z zakresu  zrównoważonego rozwoju CEMEX realizuje między innymi poprzez konsekwentnie prowadzoną politykę ekologiczną: zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko, doskonalenie procesów technologicznych oraz modernizację urządzeń i instalacji oraz podnoszenie świadomości pracowników. Rozszerzenie obowiązującego w Cementowni Chełm Zintegrowanego Systemu Zarządzania o wymagania europejskiego systemu EMAS pozwoliło na dołączenie do grupy organizacji o najwyższych standardach środowiskowych w Polsce.


żródło i zdjęcia: Cemex

Pozostałe aktualności
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2019

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny