Aktualności

PZU i ATLAS Liderami Filantropii

18.11.2013

5 listopada, podczas uroczystej gali w Warszawie, Forum Darczyńców w Polsce nagrodziło zwycięzców w tegorocznej - VII edycji konkursu "Liderzy Filantropii".

PZU i ATLAS Liderami FilantropiiW kategorii "Firma, która w roku 2012 przekazała najwięcej środków na cele społeczne" pierwsze miejsce zajęło PZU. Grupa Atlas, która w 2012 roku na cele społeczne przekazała 5,91 % swoich dochodów przed opodatkowaniem, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii "procentowej".

Podczas uroczystego wręczenia statuetek na gali w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gratulacje i podziękowania dla uczestników konkursu skierował Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie, przekazały w minionym roku na cele społeczne prawie 131 mln złotych - około 50 mln więcej niż rok wcześniej. Z 2% do 2,7% wzrósł również średni udział darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem.

Większość firm uczestniczących w konkursie posiada też własne fundacje korporacyjne, które, podobnie jak Fundacja Dobroczynności Atlas, profesjonalnie realizują społeczne cele firm i aktywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi. Wszystko to wskazuje to na umacnianie się i rozwój korporacyjnej filantropii w Polsce. Jak podkreśla Ewa Krupa - Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce, filantropia firm to nie tylko wymiar finansowy, z przekazanymi środkami wiąże się realny wpływ społeczny, budowanie zaufania do biznesu, współdziałanie i współodpowiedzialność w społecznościach lokalnych. To wszystko przyczynia się do rozwoju społecznego.

PZU i ATLAS Liderami Filantropii- Kolejna edycja konkursu „Liderzy Filantropii” dowodzi, że rynek fundacji korporacyjnych w Polsce się stale rozwija. To dobry znak, chętniej dzielimy się z innymi tym co sami posiadamy. To jednoznacznie wskazuje, że nasza demokracja rozwija się we właściwym kierunku - powiedział po wręczeniu statuetki "Lidera Filantropii" Jacek Michalak – wiceprezes zarządu ds. rozwoju Atlasa.

Gali konkursowej towarzyszyła również debata prowadzona przez Dominikę Wielowieyską na temat "Po co liderom filantropia?", w której udział wzięli: Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU i Jacek Michalak - Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas, kierujący galerią Atlas Sztuki.

źródło i zdjęcia: GRUPA ATLAS

PZU i ATLAS Liderami Filantropii

Firma powiązana:

Grupa Atlas

Telefon 42 631 88 00, 42 631 89 55
www.atlas.com.pl
atlas@atlas.com.pl

Grupa Atlas
Zobacz produkty: