Aktualności

Dotacje na kolektory słoneczne 45%

10.10.2013

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakupie instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Od października 2013 roku zmianie ulegają zasady dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy.

Zmiany tłumaczone są pojawieniem się kolektorów, o powierzchni apertury znacznie odbiegającej od ich całkowitej powierzchni brutto. Znaczenia w takim razie nabiera tzw. powierzchnia pracująca, a więc powierzchnia kolektora lub kolektorów, która bierze udział w pozyskaniu energii słonecznej. Kolektory Firmy Viessmann spełniają najwyższe wymagania fektywności pracy.

Dodatkowe korzyści! Firma Viessmann udziela 5 letniej gwarancji na zabudowaną, kompletną instalację solarną sprzedawaną w ramach programu FOŚiGW.

Webinaria Viessmann - nowe zasady dotacji do kolektorów Ile można zyskać?

  • W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie? Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).

Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. powierzchni apertury.

  • W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie? Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów: 1) Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann. 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku. 3) Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem. 4) Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie. 5) Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy
  • Jakie Banki biorą udział w programie? Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2013-2015: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR S.A.), Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy
  • Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji? Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy. Rzetelne i obiektywne porównanie kolektorów można samodzielnie przeprowadzić w oparciu, np. o certyfikaty Solar KEYMARK. Certyfikat Solar KEYMARK stanowi ważny dokument zawierający wszystkie charakterystyczne wielkości dotyczące kolektorów słonecznych. Co istotne, kolektory badane są zawsze w tych samych warunkach (dla tych samych założeń), a certyfikaty publikowane w internecie.

Strona www Solar KEYMARK: www.estif.org/solarkeymarknew

Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann.

Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie, skontaktuj się z nami lub z jednym z Naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

Schemat instalacji solarnej powinien być zatwierdzony przez projektanta z uprawnieniami. Na naszej stronie dostępny jest bezpośrednio zestaw schematów instalacji solarnych.

Sprawdź specjalny pakiet dla programu dofinansowania NFOSiGW

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z naszych oddziałów:
Oddział Wrocław: 71 / 360-71-43
Oddział Poznań: 61 / 899-62-11
Oddział Mysłowice: 32 / 222-03-12
Oddział Warszawa: 22 / 711-44-12
Oddział Gdańsk: 58 / 300-85-12

Zapytanie ofertowe: dobór i cena systemu ogrzewania

źródło i zdjęcie: Viessmann

Dotacje na kolektory słoneczne 45%

Firma powiązana:

Viessmann

Telefon 71 36 07 100
viessmann.pl
info@viessmann.pl

Viessmann
Zobacz produkty: