Aktualności

CEMEX Polska liderem bezpiecznej pracy

31.10.2013

Podczas uroczystości towarzyszącej XVI konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy CEMEX Polska otrzymał dyplom potwierdzający przyjęcie do Forum jako firma prowadząca szczególnie aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Uczestnictwo w Forum uzależnione jest od aktualnego stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz poziomu występujących zagrożeń i uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością, a także stwarzanego przez nie ryzyka zawodowego, efektywności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz  innych działań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Przy ocenie kandydata na uczestnika Forum Liderów jest brana pod uwagę jego aktywność w zakresie kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, programu działań w zakresie poprawy warunków pracy na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego programu za rok bieżący, oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Podczas konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, wraz z CEMEX Polska nominację odebrały firmy: AQUA-Sopot Sp. z o.o., Mostostal Pomorze Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., PKP Energetyka S.A. ,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Techno Marine Sp. z o.o. Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy w imieniu CEMEX Polska odebrał Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP CEMEX Polska.

Dla CEMEX Polska otrzymanie karty Lidera Bezpiecznej Pracy to nie tylko prestiż, ale również duże zobowiązanie do jeszcze większego angażowania naszej kadry zarządzającej oraz  aktywnych działań i inwestycji w ciągłe doskonalenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - powiedział Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP CEMEX Polska.

CEMEX reprezentuje branżę budowlaną, która charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników i jak wskazują statystyki – dużą liczbą wypadków przy pracy. Dlatego też bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla CEMEX najwyższym priorytetem, według którego realizuje swoją działalność biznesową.

W tym celu firma wdraża specjalistyczne programy zarządzania BHP, odpowiednio identyfikuje oraz zarządza zagrożeniami oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma opracowała program Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy mający na celu zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, osób dozoru oraz najwyższego kierownictwa w prewencję przeciw wypadkom.

Głównym filarem programu jest odczuwalne i silne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, wykazywane przez liderów na każdym szczeblu organizacji. Zaangażowanie kierownictwa daje możliwość egzekwowania przepisów i zasad BHP oraz wewnętrznych standardów zawartych w poszczególnych elementach Systemu Zarządzania BHP CEMEX.

Źródło: Cemex

Więcej

CEMEX Polska liderem bezpiecznej pracy

Firma powiązana:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Telefon 22 571 41 00, 800 700 077 (infolinia)
www.cemex.pl, www.cx-chemia.pl
cemexpolska@cemex.com

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zobacz produkty: