Aktualności

Daikin przoduje pod względem sprawności sezonowej

29.10.2013

Daikin ponownie przoduje w branży wprowadzając na rynek gamę urządzeń VRV, która w pełni odpowiada założeniom polityki Unii Europejskiej 20/20/20. Seria VRV IV jest aż do 25% bardziej efektywna w skali rocznej, wykazując równocześnie poprawę komfortu oraz elastyczności funkcjonalnej, co czyni firmę Daikin tak wyjątkową.

Aby pomóc w osiąganiu powyższych celów, wprowadzono dyrektywę w sprawie eko-projektowania (ERP), która definiuje minimalne wymagania eko-projektu, takie jak poprawa efektywności energetycznej, jakie muszą być spełnione w produktach zużywających energię. W przypadku systemów sterowania klimatem, efektywność energetyczna musi być mierzona w całym spektrum warunków pracy i jest ona prezentowana jako "sprawność sezonowa".

POMIAR SPRAWNOŚCI W WARUNKACH RZECZYWISTYCH. Unia Europejska wymaga obiektywnego pomiaru sprawności w celu określenia minimalnych wymagań, jakie muszą być spełnione, oraz dostarczenia klientom informacji o sprawności układu klimatyzacji, na czym opierają oni swe wybory. Bieżąca metodologia - znamionowa efektywność energetyczna (EER) - charakteryzuje się znaczną różnicą pomiędzy sprawnością projektową i rzeczywistą, w związku z czym została wprowadzona metoda dokładniejsza - sprawność sezonowa (ESEER).

Sprawność sezonowa to dokładniejszy pomiar efektywności energetycznej w warunkach rzeczywistych i wskazuje, jak efektywny jest klimatyzator podczas eksploatacji w ciągu całego sezonu chłodzenia lub ogrzewania.
Efektywność nominalna względem sezonowej:

Dzięki wykorzystywaniu technologii zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, VRV IV w sposób ciągły reguluje temperaturę czynnika chłodniczego w celu dostosowania się do rzeczywistych potrzeb dotyczących temperatury i wydajności, zapewniając w ten sposób przez cały czas optymalną sprawność sezonową.

Źródło: Daikin

Więcej