Aktualności

Technologia pomp ciepła Daikin

28.10.2013

Pompa ciepła stanowi integralną część systemu klimatyzacji, przenosząc ciepło z jednego do drugiego środowiska za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła stanowi tanie rozwiązanie układu ogrzewania - a wykorzystywanie ciepła ze źródła powietrznego jest uznawane za technologię odnawialnego źródła ciepła.

W przypadku trybu chłodzenia, działanie pompy ciepła polega na przenoszeniu ciepła z pomieszczenia lub przestrzeni wewnętrznej do powietrza zewnętrznego, co powoduje chłodzenie przestrzeni wewnętrznej. I odwrotnie, pompy ciepła mogą wydobywać utajone ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet wtedy, gdy jego temperatura jest niższa od -20°C) i pompować je do wnętrza w celu ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.

Sprawność pomp ciepła wynosi około 300%. Oznacza to, że dla każdej jednostki energii zużytej przez pompę ciepła podczas pracy generowane są trzy lub więcej jednostek ciepła wykorzystywanych w budynku. Ponieważ pompy ciepła działają na zasadzie wydobywania dostępnego ciepła z powietrza zewnętrznego, są one znacznie bardziej efektywne aniżeli najbardziej efektywne systemy ogrzewania działające w oparciu o paliwa kopalne. Pompy ciepła wyposażone w układy sterowania inwerterowego firmy Daikin wykazują szczególną efektywność we wszelkiego rodzaju układach ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.

Stosowanie zintegrowanych rozwiązań z pompami ciepła zarówno w układach chłodzenia, jak i ogrzewania budynków może również oznaczać niższe początkowe nakłady inwestycyjne, a także uproszczenie procedur eksploatacji i konserwacji. Firma Daikin wykorzystała swą znajomość techniki pomp ciepła, tworząc serię rozwiązań systemów ogrzewania domów Daikin Altherma.

Dostępne są opcje wysokotemperaturowe oraz niskotemperaturowe, dostosowane do wszelkiego rodzaju domów - nowych i starych, dużych i małych. Obecnie, seria Altherma Flex Type oferuje unikalne, nowe rozwiązanie z pompami ciepła, przeznaczone dla apartamentowców oraz bloków mieszkalnych.

Komercyjne rozwiązania firmy Daikin z pompami ciepła obejmują urządzenia typu multi, VRV oraz agregaty chłodnicze, które oferują bardzo efektywne układy ogrzewania, jak również chłodzenia. W sektorze przemysłowym, pompy ciepła również zapewniają niezrównaną efektywność, odpowiadającą najbardziej surowym wymaganiom przemysłowego ogrzewania oraz chłodzenia.

Źródło: Daikin

Więcej 

Firma powiązana:

Daikin Airconditioning Poland

Telefon 22 319 90 00
www.daikin.pl
office@daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland