Aktualności

PRO-VENT poleca rekuperator MISTRAL PRO z wymiennikiem przeciwprądowym!

24.10.2013

Najbardziej efektywna i energooszczędna centrala rekuperacyjna na rynku. Rekuperator przeciwprądowy Mistral PRO to wysoki odzysk ciepła i zmniejszone koszty użytkowania.

Cechy wiodące:

  • wysoki realny odzysk ciepła: 85–94%,
  • niski pobór energii elektrycznej: SFP = 0,22 W/(m3/h),
  • niewielki poziom hałasu,
  • najbardziej efektywna podczas mrozów.

Stosowane przeciwprądowe płytowe wymienniki ciepła mogą mieć w warunkach laboratoryjnych nawet 95% skuteczności odzysku ciepła z powietrza usuwanego. Jednak w warunkach zimowych podczas ujemnych temperatur powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik ciepła powoduje zamarzanie kondensującej się wody z wilgotnego usuwanego powietrza. Zmniejsza to znacznie skuteczność odzysku ciepła, wzrastają opory oraz może dojść do zatkania lub uszkodzenia wymiennika.

Dlatego powszechnie stosuje się nagrzewnice wstępne. Działanie ich polega na ciągłym ogrzewaniu powietrza zewnętrznego do wartości około 0°C. Dodatkowo woda gromadząca się w wymienniku powoduje częściowe zatykanie niektórych obszarów, przepływ powietrza jest wówczas zakłócony. Dlatego woda powinna być możliwie sprawnie usuwana. W obecnie stosowanych wymiennikach następuje "wypychanie" wody przez wywiewane powietrze.

Ponieważ cała zawartość woda przemieszcza się wraz z powietrzem do końca wymiennika czyli najzimniejszego miejsca, dlatego niedopuszczalne jest, aby powietrze usuwane na wyjściu z wymiennika mogło mieć ujemną temperaturę. Praktycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzutowego. Jest to więc energia bezpowrotnie tracona.

Ponieważ w naszych warunkach klimatycznych sezonowa ilość energii elektrycznej potrzebnej na ochronę przed zamarzaniem to: od 2,5 do 4,5 kWh/(m3/h). Zatem dla średniej wydajności wentylacji 200 m3/h (da domu o powierzchni około 180 m2) dodatkowe zużycie energii elektrycznej wyniesie: od 500 do 900 kWh. W centralach MISTRAL PRO tak skonstruowaliśmy wymiennik, aby zredukować do minimum opisane negatywne skutki, dlatego zoptymalizowaliśmy jego pracę i konstrukcję tak by zapewnić:

  • Niezawodną wymianę ciepła z maksymalnym odzyskiem nawet w temperaturach powietrza zewnętrznego do około -15°C, wykazując przy tym wysoką odporność na zamarzanie.
  • Bezproblemowe odprowadzanie kondensującej się wody zawsze do strefy dodatnich temperatur.
  • Wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko "szronienie" niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej.
  • Nagrzewnica w centralach MISTRAL PRO załącza się w zależności od warunków na krótkie okresy 10–20-minutowe co około 80–100 minut.

PRO-VENT poleca rekuperator MISTRAL PRO z wymiennikiem przeciwprądowym! Zużycie energii w MISTRAL PRO jest średnio 4–5 razy mniejsze!

Źródło: