Aktualności

ISO środowiskowe dla Lafarge Kruszywa i Beton

21.10.2013

Lafarge Kruszywa i Beton uzyskał certyfikaty Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2004. Certyfikaty zostały wydane dla centrali spółki, 18 zakładów kruszyw i 2 wytwórni betonu w Warszawie.

Spółka Lafarge Kruszywa i Beton wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie tego systemu jest identyfikacja aspektów środowiskowych, a następnie budowanie celów, zadań i programów, które zmierzają do ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska. Na potwierdzenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, firma przystąpiła do procesu certyfikacji. Audyty zostały przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland Polska.

Lafarge wdraża strategię dedykowaną środowisku i lokalnym społecznościom od wielu lat. Polityka środowiskowa Lafarge w Polsce, wyznacza  zobowiązania firmy dotyczące ochrony środowiska, takie jak rekultywacja terenów po wydobyciu kruszyw, wspieranie bioróżnorodności, recykling surowców i materiałów, zmniejszenie śladu węglowego w produkcji czy działania na rzecz społeczności lokalnych.
Certyfikaty zostały przyznane na okres 3 lat, od 20 września 2013 roku do 19 września 2016 roku.

Certyfikaty ISO 14001:2004 są nie tylko potwierdzeniem prowadzenia działalności Lafarge zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, ale również deklaracją, że ochrona środowiska jest naszym priorytetem i że jesteśmy gotowi na doskonalenie naszych działań operacyjnych, co zmierza do ograniczenia wpływu zakładów na otoczenie – powiedział Adam Paczoska, dyrektor generalny ds. kruszyw w Lafarge.

To również istotna wiadomość dla inwestorów, którzy myślą o certyfikacji BREEAM dla swoich obiektów. Wybór rozwiązań Lafarge na pewno w tym procesie pomoże.

Źródło: Lafarge

Więcej

 

ISO środowiskowe dla Lafarge Kruszywa i Beton

Firma powiązana:

Lafarge Kruszywa i Beton

Telefon 22 324 60 00
www.lafarge.pl, www.solidnydom.lafarge.pl

Lafarge Kruszywa i Beton
Zobacz produkty: