Aktualności

Wielkowymiarowe konnstrukcje z drewna klejonego Lilleheden

05.06.2013

Firma LILLEHEDEN Polska Sp. z o.o., pragnąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na publikacje dotyczące konstrukcji z drewna klejonego, oddaje do rąk polskich projektantów i inwestorów niniejszą broszurę.

Mamy nadzieję, że zawartość broszury "Wielkowymiarowe konnstrukcje z drewna klejonego" przybliży zagadnienia konstrukcji drewnianych inwestorom zainteresowanym nowoczesnymi, ekonomicznymi i ekologicznymi budowlami, pomoże w pracy architektom i konstruktorom, a także stanowić będzie materiał pomocniczy dla studentów. Z oczywistych względów, nacisk w niniejszej publikacji położono na produkty LILLEHEDEN, jednak informacje w niej zawarte powinny dostarczyć również wiedzy ogólnej na temat drewna klejonego jako materiału budowlanego. Materiał niniejszej broszury oparty został na publikacjach duńskiej Rady informacyjnej Branży Drzewnej, której aktywnym członkiem jest LILLEHEDEN. W niniejszym, drugim już polskojęzycznym wydaniu, szczególny nacisk położono na dostosowanie publikacji do polskich warunków inwestycyjnych oraz aktualnie obowiązujących norm krajowych i europejskich (stan na rok 2008).

Zapraszając do zapoznania się z niniejszą broszurą, zachęcamy jednocześnie do przesyłania wszelkich uwag, które z radością wykorzystamy w przyszłych wydaniach broszury.

Źródło:  LILLEHEDEN Polska Sp. z o.o.

Więcej