Aktualności

IZOBUD W - wersja zimowa

16.10.2013

Nadchodzące warunki pogodowe mają zdecydowanie negatywny wpływ na transport, składowanie oraz aplikację wszystkich grup produktowych poza środkami na bazie rozpuszczalników organicznych.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

  • przechowywanie wyrobów w suchych i ciepłych (+5 st.C ) pomieszczeniach
  • zapewnienie temperatury otoczenia i podłoża nie niższej niż + 5 st. C podczas nakładania i schnięcia nałożonych wyrobów - ochronę nałożonych produktów

W obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18 st. C. Wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z niskim dodatkiem SBS należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż + 5 st. C, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i pory nocy.

Informujemy, że od 15 października br. istnieje możliwość zakupu dyspersyjnych mas hydroizolacyjnych IZOHAN IZOBUD W w wersji zimowej o temperaturze transportu i przechowywania do -5 st. C oraz temperaturze aplikacji nie niższej niż 0 st. C.

  • IZOHAN DYSPERBIT (opakowania 10 i 20 kg)
  • IZOHAN IZOBUD WL (opakowania 5, 10 i 20 kg)
  • IZOHAN IZOBUD WM (opakowania 10 i 20 kg)
  • IZOHAN IZOBUD WM 2K (opakowanie 20 kg)
  • IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS (opakowanie 20 kg)

W okresie zimowym, tj. od 01.11.2013r. do 15.03.2014r., zostaje wstrzymana produkcja ww. wyrobów w wersji standardowej. Wersje standardowe dostępne będą do wyczerpania zapasów. Szczegóły oferty uzyskają Państwo w Dziale Sprzedaży pod nr tel 58 781 45 85, 58 301 51 81

Źródło: Izohan

Więcej

Firma powiązana:

Izohan

Telefon 58 781 45 85
www.izohan.pl
info@izohan.pl

Izohan