Aktualności

Oras z nagrodą w konkursie Ekobiuro 2013

11.10.2013

Spółka Oras, lider armatury oszczędzającej wodę, od lat stawia na ekologię nie tylko w zakresie produktów. Firma organizuje także ekodziałania kierowane do pracowników i społeczności lokalnych. Za te inicjatywy otrzymała właśnie nagrodę w tegorocznej edycji konkursu Ekobiuro 2013.

Tegoroczny konkurs Ekobiuro był już czwartą edycją inicjatywy organizowanej przez Fundację Aeris Futuro. Główne przesłanie to promocja postaw ekologicznych w miejscu pracy. W jury zasiedli eksperci z wielu dziedzin związanych ze zrównoważonym rozwojem, działaniami społecznymi i nauką. Byli to m.in. eksperci z Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszone do konkursu inicjatywy oceniano według kilku kryteriów: za efekt ekologiczny i społeczny, zaangażowanie dużej liczby uczestników, ale także za różnorodność i  innowacyjność podjętych działań. Znaczenie miał również dłuższy okres trwania podjętych działań ekologicznych oraz ich trwały efekt. W konkursie udział wzięło 20 firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

- Wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem biur jest korzystne zarówno dla środowiska, jak również dla firmy czy organizacji w postaci konkretnych oszczędności. Ci, którzy wzięli w nim udział mogą zaobserwować pozytywne zmiany wynikające z oszczędności przy wdrożeniu ekologicznych rozwiązań w swoim otoczeniu, co przynosi także oczywiste korzyści dla środowiska. Wspólna organizacja wydarzenia ekologicznego to także świetny sposób na integrację zespołu i budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy – ocenia Michał Stalmach, koordynator konkursu, Fundacja Aeris Futuro.

Jedną z trzech nagrodzonych firm jest spółka Oras z Olesna, produkująca ekologiczną armaturę. Producent stawia jednak nie tylko na rozwiązania techniczne w bateriach poprawiające poszanowanie środowiska, ale też ekoakcje w firmie.

Od lat dbamy o poprawę świadomości naszych pracowników i społeczności lokalnych w zakresie poszanowania środowiska. Realizujemy szereg działań, i właśnie za te akcje doceniono nas w tegorocznej edycji konkursu Ekobiuro – informuje Ewa Rymarczyk, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie Oras.

Długofalowe, stałe działania prowadzone przez firmę to m.in. organizacja konkursów i pikników  o tematyce ekologicznej dla pracowników i ich dzieci, regularna aktywność informacyjna – materiały związane ze środowiskiem pojawiają się w magazynie firmowym lub w specjalnie wydawanych ulotkach edukacyjnych. Cyklicznie organizowane są także wydarzenia specjalne, np. zbieranie zużytych baterii lub inicjatywy zachęcające, by do pracy przyjeżdżać rowerem – w ubiegłorocznej akcji "Pokaż rowerowi, gdzie pracujesz" udział wzięła prawie jedna czwarta pracowników.

Firma organizuje dla pracowników także wewnętrzne szkolenia związane z segregacją odpadów. Osoby zatrudnione w fabryce Oras mogą dowiedzieć się na nich jak prawidłowo segregować śmieci. Poznają też dane jakie korzyści udało się osiągnąć w firmie poprzez świadome gospodarowanie odpadami przez jej pracowników.

O bardzo wysokie standardy w zakresie poszanowania środowiska firma dba także w obszarze produkcji. Zakład produkcyjny w Oleśnie (woj. opolskie) posiada własne ujęcie wód głębinowych, własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych. Prowadzone są regularne pomiary analityczne oraz monitoring ilość pobieranej wody, odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów, zużywanej energii, emisji gazów i pyłów do powietrza, a także hałasu do otoczenia. Od 2002 roku działalność firmy prowadzona jest zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. System ten jest integralną częścią całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Źródło: Oras

Więcej

 

Firma powiązana:

Oras Olesno

Telefon 800 518 469
www.oras.com
info.poland@oras.com

Oras Olesno