Aktualności

Sprawdzona korzyść dla klienta – Roto najlepsze w teście okien dachowych

03.10.2013

Produkty budowlane są zwykle związane z inwestycjami długoterminowymi, dlatego decyzje o ich zakupie wymagają gruntownego przemyślenia. Konsekwencja: im bardziej rzetelne kryteria decyzji, tym większa pewność właściwego wyboru. Ta generalna zasada dotyczy również, a może nawet przede wszystkim, okien dachowych, podkreśla firma Roto Frank Okna Dachowe.

Firma może przedstawić swoim wyłącznym partnerom w dziedzinie montażu oraz dystrybucji, jak również inwestorom i restauratorom obiektów pewnego rodzaju przewodnik w tej dziedzinie. Powstał on w wyniku badania zadowolenia klientów przeprowadzonego przez TÜV Rheinland¹, w trakcie którego eksperci TÜV i zaproszeni przez nich dekarze² wyrazili opinię na temat określonych cech produktów będących przedmiotem badania poprzez przyznanie ocen. Wynik uzyskany w sierpniu 2013 roku wykazał, że okno uchylno-wysokoosiowe „Designo R8 z PVC” zdobyło najwyższe oceny we wszystkich trzech dyscyplinach wyznaczonych przez Grupę Roto.

Model Roto zmierzył się z porównywalnymi produktami alternatywnymi firm Velux (GPU) i Fakro (PPP), udostępnionymi przez firmę Roto. W skali ocen od 1 (bardzo dobrze) do 5 (bardzo źle) „kandydat Roto” nie tylko zdobył notę 2,2, czyli najlepszą ocenę średnią. Również w każdej z trzech dyscyplin częściowych – jakość produktu, łatwość montażu i funkcjonalność – zajął pierwsze miejsce. Wszystkie te kryteria, jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez Roto wśród dekarzy, należą do czynników decydujących o zakupie okien dachowych.

Solidność! Pod względem jakości produktu okno „Designo R8”, otrzymało ocenę średnią 2,0. Kryteriami oceny były tutaj m.in. stabilność, opakowanie, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, poziom hałasu podczas obsługi, jakość materiałów i ogólna estetyka wykonania. Respondenci ankiety ocenili model Roto jako masywny, a tym samym solidny. Łatwość montażu! W kategorii „Łatwość montażu” zakończonej oceną 2,6 pod uwagę wzięto również kilka aspektów. Oceniono między innymi: czas i etapy montażu, nakład pracy przy obróbce okna, łatwość montażu akcesoriów, obsługę oraz zakres dostawy. Osoby testujące produkty pozytywnie oceniły „szczegółową instrukcję montażu i użytkowania” oraz fakt, że montaż okna „Designo R8” nie wymaga specjalnych narzędzi.

Plus dla użytkownika! Również pod względem funkcjonalności – trzeciego kryterium sprawdzanego przez TÜV Rheinland – zwycięzca testu wyraźnie wyróżnił się, zdobywając ocenę 2,0. Według relacji firmy Roto dotyczy to przede wszystkim pozycji okna do mycia oraz komfortu obsługi. W tych dziedzinach przewaga nad produktami konkurencyjnymi była znaczna. Znalazła ona wyraz w wyraźnym podkreśleniu bardzo wygodnej pozycji do mycia oraz łatwej obsługi jedną klamką. Właściwa droga! Osiągnięty sukces po raz kolejny potwierdził słuszność strategii firmy, która w dużej mierze opiera się na ścisłym różnicowaniu.

„Naszym celem jest ciągłe pozycjonowanie firmy na rynku poprzez zapewnianie decydujących korzyści dla klientów. Dlatego wspieramy działania, które z jednej strony zwiększają nasze osiągnięcia, a jednocześnie są realnie odczuwalne dla klientów. Dotyczy to zarówno produktów, jak i obsługi oraz serwisu. Zadowalający wynik testu ponownie pokazuje, że założenie to sprawdza się w praktyce. Dla nas i naszych Partnerów.” mówi Dyrektor ds. Marketingu w Niemczech, Frank Schatz. Sprawdzona korzyść dla klienta – Roto najlepsze w teście okien dachowych (1 Oddział w Warszawie, 2 W badaniu udział wzięło 5 ekspertów TÜV oraz 5 dekarzy).

Źródło: Roto

Więcej
 

Firma powiązana:

Roto Okna Dachowe

Telefon 81 855 05 22-25, 801 011 470 (Infolinia)
www.roto.pl
biuro.pl@roto-frank.com

Roto Okna Dachowe