Aktualności

Whirlpool oraz Fundacja Habitat for Humanity Poland razem

23.09.2013

Kolejny duży projekt w Polsce, Wyszków, ul. Komunalna 1, 19 września 2013 r. – wolontariusze z firmy Whirlpool, przez 4 dni będą pomagać w pracach remontowych przy tworzeniu centrum interwencji kryzysowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w Wyszkowie. Akcja ta będzie inauguracją projektu adaptacji jednopiętrowego budynku biurowego w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 1, gdzie powstanie 18 pomieszczeń mieszkalnych, w tym 5 z osobnymi łazienkami.

Przedsięwzięcie to ma stanowić częściowe rozwiązanie problemu oczekiwania na przydział lokalu socjalnego dla rodzin zagrożonych bezdomnością oraz dla byłych pacjentów ośrodka terapeutycznego MONAR-Wyszków, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w sytuacji braku miejsca do mieszkania, przez co zagrożone są ich wysiłki terapeutyczne oraz proces usamodzielnienia się.

Wokół projektu powstała koalicja partnerów pod robocza nazwa „Wzajemnie potrzebni”: Centrum MONAR-Wyszków (inicjator projektu, lider merytoryczny), Fundacji Habitat for Humanity Poland (wsparcie finansowe i techniczne), władz samorządowych (właściciel adaptowanego budynku) oraz Wyszkowskiego TBS (wsparcie techniczne i finansowe), aby wspólnymi siłami jak najszybciej zaadaptować niewykorzystane pomieszczenia na cele mieszkalne.

Przy pracach adaptacyjnych w budynku pracować będą zarówno przyszli mieszkańcy jak i grupy wolontariuszy, zmobilizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland m.in. w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Architekci nadziei”. Wolontariusze z firmy Whirlpool ofiarowują swoją pracę na budowach Habitatu już od kilku lat, a współpraca firmy Whirlpool z Habitat for Humanity ma na świecie długą tradycję.

Ta kolejna inicjatywa zacieśnia partnerstwo i pozwoli pracownikom firmy na jeszcze większe zaangażowanie w pomoc potrzebującym. W 2006 roku, w ramach największego w Polsce programu promującego dobroczynność i społeczne zaangażowanie, firma Whirlpool otrzymała za współpracę z Habitat for Humanity Poland tytuł Dobroczyńcy Roku.

Tytuł ten przyznawany jest firmom prowadzącym spójną i strategiczną działalność społeczną, wspierającym działania organizacji pozarządowych i podejmującym akcje charytatywne, m.in. w oparciu o wolontariat pracowniczy. Wspierane przez Habitat i firmę Whirlpool przedsięwzięcie w Wyszkowie pomoże także w rozwoju społeczności lokalnej.

W pozostałych pomieszczeniach przy Komunalnej 1 planowane jest bowiem wygospodarowanie przestrzeni, która służyłaby także młodym mieszkańcom Wyszkowa, otwierając tym samym przestrzeń na kontakt z lokalną społecznością i wzmacniając efekty reintegracji społecznej mieszkańców budynku.

O Habitat for Humanity Poland Habitat for Humanity jest organizacją non-profit, która walczy z ubóstwem mieszkaniowym i zapobiega bezdomności w ponad 80 krajach świata. W Polsce organizacja istnieje od ponad 20 lat i do tej pory pomogła ponad 850 rodzinom, w tym wybudowała ponad 110 mieszkań.

Aktualnie organizacja zajmuje się nie tylko samym budownictwem na rzecz ubogich rodzin, ale i remontami, adaptacją pomieszczeń na cele mieszkalne, a także rzecznictwem w zakresie przeciwdziałania ubóstwu mieszkaniowemu. Istotnym elementem działań Fundacji jest również angażowanie się w tworzenie lokalnych partnerstw międzysektorowych, zawiązywanych w celu rozwiązywania najbardziej dotkliwych problemów społeczności lokalnych, w szczególności pozyskiwania nowej przestrzeni mieszkalnej i poprawy standardu istniejących zasobów lokalowych. Whirlpool oraz Fundacja Habitat for Humanity Poland razem!

Źródło: Whirlpool

Więcej
 

Firma powiązana:

Whirlpool

Telefon infolinia 0 801 900 666
www.whirlpool.pl

Whirlpool