Aktualności

Odpowiedzialne budownictwo

10.09.2013

W trudnych latach dla branży budowlanej odpowiedzialność firm z branży często jest brana pod lupę. I słusznie ponieważ sytuacja rynkowa wymaga podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji, aby przetrwać na rynku. Kwestie zatrudnienia i bezpieczeństwa pracowników, jakości stosowanych materiałów i świadczonych usług, poszanowanie środowiska naturalnego mogą dla niektórych firm wydawać się mniej ważne.

Nie chcąc stracić klientów przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane obniżają ceny, a także redukują zatrudnienie. Oczywiście w trudnych czasach istotna jest optymalizacja procesów i ograniczenie działalności do niezbędnych zadań, a niejednokrotnie redukcja zbędnych aktywów.

Jednak można to robić otwarcie i w porozumieniu z osobami których te zmiany dotyczą, ale do tego niezbędny jest przede wszystkim dialog i otwarta rozmowa o trudnych sprawach ze wszystkimi interesariuszami firmy. Odpowiedzialne budownictwo – CEMEX Polska podejmuje wyzwania i nie ucieka od otwartej rozmowy.

Firma na początku roku przeprowadziła sesje dialogu z interesariuszami (według międzynarodowego standardu AA 1000) w swoich dwóch cementowniach. Na podstawie uzyskanych informacji i z uwzględnieniem wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) został opracowany „Raport zrównoważonego rozwoju” obejmujący lata 2011 i 2012.

Informacje przedstawione w Raporcie oparte zostały o zasady kompletności i istotności dla interesariuszy, a także o zasadę wytwarzania,  co oznacza, że przedstawione zostały pozytywne jak i negatywne informacje na temat problemów i wyzwań z jakimi się zetknęła firma w ostatnich dwóch latach.

Raport został pozytywnie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego zewnętrznie audytu, podkreślając tym rzetelność przedstawionych danych. Raport w wersji elektronicznej dostępny pod adresem www.cemex.pl

Źródło: Cemex

Więcej

Odpowiedzialne budownictwo

Firma powiązana:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Telefon 22 571 41 00, 800 700 077 (infolinia)
www.cemex.pl, www.cx-chemia.pl
cemexpolska@cemex.com

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zobacz produkty: