Aktualności

Zmiany w Zarządzie spółki SPS KLIMA

29.08.2013

Rada Nadzorcza SPS Klima powołała z dniem 21.08.2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Mariusza Białka.

Pan Mariusz Białek jest ekspertem w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce i Europie. Jego wykształcenie w zakresie zarządzania i sprzedaży poparte jest wieloletnim wielobranżowym doświadczeniem. Zrozumienie mechanizmów rynkowych połączonych z umiejętnościami zarządzania zespołami fachowców gwarantuje, iż pod jego Zarządem SPS Klima dynamicznie zwiększy swój udział w polskim rynku HVAC.

Objęcie funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Mariusza Białka to częścią długofalowej strategii organizacyjnej mającej zapewnić firmie dynamiczny rozwoju marek MIDEA i THERMOCOLD na polskim rynku oraz umocnienie pozycji firmy SPS KLIMA w segmencie klimatyzacji komercyjnej i przemysłowej. Planowane zmiany odzwierciedlają koncentrację firmy na kliencie, które polegają na przyspieszeniu innowacji, wprowadzaniu nowych projektów, podnoszeniu jakości produktów, technik sprzedażowych, optymalizacji strategii ukierunkowanych na rynek ("go-to-market") oraz skupieniu większej uwagi na łańcuchu dostaw.

"SPS Klima wkracza w nowy etap działalności. Jesteśmy w trakcie wprowadzania istotnych zmian w sposobie oraz zakresie działania. Dynamicznie zmieniający się rynek HVAC tworzy duże możliwości rozwoju" - mówi Mariusz Białek.

Źródło: SPS KLIMA

Więcej

 

Firma powiązana:

SPS KLIMA

Telefon 22 518 31 27 20
www.midea-poland.pl
midea@midea-poland.pl

SPS KLIMA