Aktualności

Certyfikat Jakości Wyrobu dla klejów do ociepleń BOLIX U i BOLIX Z

26.08.2013

Kleje BOLIX U i BOLIX Z otrzymały Certyfikat Jakości Wyrobu. To efekt konsekwentnego realizowania przez producenta strategii jakościowej od podstaw.

Od badań do produktu

Jeszcze w maju br. Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji poświadczył zgodność badań jakościowych wykonywanych w firmowym laboratorium Bolix z wymogami wytycznych Ośrodka. Dokument potwierdza poprawność metod badawczych stosowanych w ocenianej jednostce, a te przekładają się na jakość wytwarzanych w zakładzie materiałów budowlanych.

Kolejnym etapem jest więc dokonanie przez tą samą instytucję certyfikującą pozytywnej oceny wyników badań konkretnych produktów: BOLIX U i BOLIX Z. W specjalnym Certyfikacie Jakości Wyrobu stwierdzono, że wymienione kleje do systemów ociepleń opartych na styropianie „zostały objęte badaniami próbek pobieranych w magazynie zakładu i/lub z rynku zgodnie z wytycznymi Ośrodka (dokument SO-02) oraz, że jednostka certyfikująca (…) dokonała oceny i potwierdziła  zgodność wyników z wymaganiami ZUAT-15/V.03/2010 w zakresie przyczepności zaprawy klejącej do styropianu”.

Jako elementy całościowych systemów, kleje do systemów ociepleń muszą charakteryzować się właściwościami zapewniającymi ociepleniom trwałe krycie elewacji. Dlatego istotna jest  dbałość o osiąganie określonych ich parametrów już na etapie badań laboratoryjnych.

Źródło: Bolix

Więcej