Aktualności

Szkoła zawodu KAN

20.08.2013

Szkoła KAN - z nami poznasz praktyczną stronę zawodu” to autorski program spółki KAN, skierowany do uczniów ostatnich klas zawodowych szkół technicznych.

W ten sposób firma dba o swoje przyszłe kadry oraz pomaga uczniom w świadomy wyborze i poznaniu przyszłego środowiska pracy. KAN, producent instalacji wodnych i grzewczych od dawna aktywnie współpracuje ze szkołami i uczelniami technicznymi.

- Zdajemy sobie sprawę, że kształcenie kadry to lata pracy, a na rynku brakuje dobrych fachowców- mówi Iwona Chilimoniuk, dyrektor ds. personalnych w KAN.- Tworząc nowy program, połączymy wiedzę książkową z praktyką. Krok po kroku, podręcznikowe wzory i formuły, nabiorą realnego wymiaru i przełożą się na użyteczną wiedzę, jak powstaje gotowy produkt. 

Projekt "Szkoła KAN z nami poznasz praktyczną stronę zawodu" to efekt wieloletniej współpracy spółki z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Program obejmie uczniów III i IV klasy o kierunku "technik-mechatronik”, kształcących przyszłych operatorów maszyn CNC.

Nasza wieloletnia współpraca ze szkołą  to między innymi wspólne wystawianie się  w  targach organizowanych pod hasłem "Forum Szkół", gdzie przekazujemy uczniom informacje o firmie KAN, możliwości zatrudnienia i wymaganiach, jakie trzeba spełnić ubiegając się o pracę. Około 20 osób z tej szkoły, co roku odbywa na wydziałach produkcyjnych KAN praktyki zawodowe - mówi Iwona Chilimoniuk.

Spółka i szkoła postanowiły rozszerzyć zakres współpracy od nowego roku szkolnego. W ramach programu "Szkoła KAN" uczniowie dowiedzą się m.in. jakie wyroby wytwarza KAN, jak przebiega proces ich produkcji, poznają stanowiska pracy i maszyny, przy których być może kiedyś będą pracować.

- KAN to pracodawca przyjazny edukacji, a nowy wymiar współpracy z ZSZ Nr2 w B-stoku  to gwarancja jeszcze skuteczniejszego przygotowania uczniów do zawodu - mówi Nina Klebus dyrektor szkoły. - Nowatorski Projekt znakomicie wpisuje się w nowy system kształcenia zawodowego. Wspólne zaangażowanie szkoły i pracodawców pozwoli zapewnić standard jakości kształcenia zawodowego i sukcesy absolwentów na rynku pracy. Nasi uczniowie i nauczyciele poznają najnowsze technologie w praktyce i wspólnie zaplanują realizację treści programowych, metod i form pracy. Ten projekt współpracy to właściwy krok w bardzo dobrym kierunku.

Program będzie przebiegał w czterech etapach i obejmował cały rok szkolny. Pierwszy to swoiste zwiedzanie produkcji KAN, prezentacja parku maszynowego i stanowisk, objętych kierunkiem nauczania. Kolejny etap będzie realizowany w szkole, podczas zajęć lekcyjnych - uczniowie poznają technologie produkcji, dowiedzą się także, jakie wymagania muszą spełnić, by skutecznie zabiegać o pracę, co jest ważne dla pracodawców poszukujących pracowników. Trzeci etap obejmie różnego rodzaju prezentacje, przygotowane przez przedstawicieli KAN w ramach konkretnych zaproponowanych przez szkołę tematów nauczania. Ostatni element programu to praktyki zawodowe, skierowane do uczniów zainteresowanych pracą w spółce – wstępne dwutygodniowe terminy to grudzień dla IV klasy oraz styczeń i luty - dla klasy III.

- Najlepsi praktykanci mogą w przyszłości liczyć na pracę w naszej spółce – dodaje Iwona Chilimoniuk. Cieszymy się, że szkoła wychodzi na przeciw oczekiwaniom rynku, bo przecież każdy uczeń szkoły, który będzie miał pracę – to sukces szkoły, jako placówki kształcącej dobrą, fachową kadrę.

Źródło:  KAN

Więcej

 

Firma powiązana:

KAN

Telefon 85 749 92 00
www.kan-therm.com
kan@kan-therm.com

KAN