Aktualności

Profil SC-Contur - wymuszona nieszczelność niezaprasowanych złączek w całym zakresie próby ciśnieniowej

28.06.2013

Technologia zaprasowywania jest szybsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza niż lutowanie. Występuje jednak pewien problem, który często spędza sen z powiek instalatorom.


W złączkach z profilem SC-Contur
wymuszoną nieszczelność w stanie
niezaprasowanym skutecznie
zapewnia kanał przy karbie.

Nawet przy starannym montażu i wykonaniu próby szczelności zdarza się, że po uruchomieniu instalacji, pojawia się nieszczelność na przypadkowo niezaprasowanym połączeniu - mimo tego, iż zastosowano złączki, które według informacji producenta są „nieszczelne w stanie niezaprasowanym“.

W większości przypadków jest to spowodowane tym, że wymuszona nieszczelność kształtek nie występuje w całym zakresie próby ciśnieniowej. Tego rodzaju wpadki eliminuje opatentowany profil SC-Contur, w który wyposażone są wszystkie złączki firmy Viega.

Wymuszoną nieszczelność złączek z profilem SC-Contur w stanie niezaprasowanym zapewnia znajdujący się w nich kanał, przez który woda lub medium kontrolne może przepływać i wypływać na zewnątrz uszczelki. Po prawidłowym zaprasowaniu kanał ten zostaje natomiast trwale zamknięty. Zabezpieczenie to funkcjonuje w całym zakresie próby szczelności: od 1,0 do 6,5 bara. Przy próbach szczelności przeprowadzanych na sucho Viega zapewnia sprawność złączek w całym zakresie ciśnień - od 22,0 mbar do 3,0 barów!


Przy zaprasowywaniu złączki, profil SC-Contur
zostaje automatycznie zamknięty na stałe,
dzięki czemu instalator ma gwarancję
szczelności połączenia.

Na czym polega różnica? W wielu dostępnych na rynku złączkach, w których nieszczelność w stanie niezaprasowanym występuje tylko na pierścieniu samouszczelniającym, nie jest ona zapewniona w wystarczająco szerokim zakresie próby ciśnieniowej. Może to być ryzykowne zwłaszcza w dużych obiektach, gdyż wskutek geodezyjnych różnic wysokości, w instalacji występują znaczne różnice ciśnień.

W pięciokondygnacyjnym bloku różnica ciśnień pomiędzy piwnicą a ostatnim piętrem wynosi ok. 1,3 bara.  W złączkach bez profilu SC-Contur, przed takim zjawiskiem zabezpieczają pierścienie samouszczelniające o przekroju okrągłym, dlatego próba szczelności nie pozwoli na wykrycie niezaprasowanego połączenia. Nieszczelność ujawni się dopiero przy skokach ciśnienia podczas eksploatacji.


Opatentowany profil SC-Contur pozwala
instalatorom wykonywać centralną
próbę ciśnieniową, co znacznie ogranicza
nakłady pracy.

Centralna próba szczelności. Konstrukcyjna niewymuszona nieszczelność złączek z profilem SC-Contur w całym zakresie próby ciśnieniowej - a więc niezależna od różnic ciśnienia spowodowanych wysokością - ma jeszcze jedną praktyczną zaletę.

Dzięki niezawodności tego rozwiązania, firma Viega akceptuje stosowanie centralnej próby szczelności, podczas gdy przy użyciu innych złączek konieczne są próby cząstkowe.

W przypadku systemu Profipress z profilem SC-Contur wystarczy przeprowadzenie jednej próby szczelności w całej instalacji (w instalacji wody użytkowej ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie gazu obojętnego).

Pionierzy zaprasowywania. Złączki zaprasowywane są dziś powszechnie używane w instalacjach rurowych. W 1995 r. firma Viega wprowadziła system „Profipress“ i jako pierwsza zaczęła stosować na dużą skalę technikę zaprasowywania w instalacjach miedzianych. Od 2000 r. wszystkie złączki zaprasowywane firmy Viega posiadają tzw. „SC-Contur“ (SC= safety connection), czyli są nieszczelne w stanie niezaprasowanym.

Dzięki temu już przy napełnianiu instalacji można wykryć przypadkowo niezaprasowane połączenia. Systemy firmy Viega można stosować we wszystkich instalacjach rurowych w całym budynku ( grzewczej, sanitarnej, gazowej, solarnej, a w obiektach przemysłowych również w instalacji sprężonego powietrza i innych mediów) o średnicy od 12 do 54 mm, a w wersji „XL“ nawet do 108 mm. Profil SC-Contur - wymuszona nieszczelność niezaprasowanych złączek w całym zakresie próby ciśnieniowej!

Źródło: Viega

Więcej

Firma powiązana:

Viega Sp. z o.o.

Telefon 58 66 24 999
www.viega.pl
info@viega.pl

Viega Sp. z o.o.