Aktualności

Zakończenie Projektu Szkoleniowego„Akademia Rozwoju Interchemall”

27.05.2013

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeszkoliliśmy od początku projektu 71 osób. W sumie daje to nam liczbę 545 uczestników od początku projektu i 1062 uczestnikogodziny. Skorzystaliśmy z 31 Bloków tematycznych, wszystkie odbyte szkolenia, pozwoliły nam na realizacje naszych celów:

  • Nabycie nowej wiedzy i jej implementacja w standardach pracy w dziale sprzedaży, działach produkcyjnych.
  • Zwiększenie motywacji naszych pracowników,
  • Rozwój kompetencji pracowników po 45. roku życia oraz przystosowanie obecnie pracujących do zmieniających się realiów rynkowych (podnoszenie poziomu samooceny i chęci samorozwoju),
  • Zwiększenie wiedzy i poprawa efektywności działów.
  • Wyrównacie zawodowe szans kobiet oraz zapobieganiu stereotypom ze względu na płeć.
  • Rozwijanie umiejętności sprzedażowych, menadżerskich i osobistych.

Projekt został zakończony w kwietniu tego roku roku Audytem Zewnętrznym Projektu „Akademia Rozwoju Interchemall”

Źródło: Interchemall

Więcej

Firma powiązana:

Interchemall

Telefon 804 404 404, 696 404 404
www.interchemall.com.pl
zamowienia@interchemall.com.pl

Interchemall