Aktualności

Ruszyła budowa Domu Zeroenergetycznego

24.05.2013

Wzrastające koszty nośników energii każą kłaść szczególny nacisk na skuteczne podejmowanie działań służących poprawie standardu energetycznego budynków, przez wprowadzenie zdecydowanych instrumentów polityki zrównoważonej, takich jak budynki o zapotrzebowaniu na energię bliskie zeru. Z tego też względu fermacell zawsze chętnie uczestniczy w projektach ekologicznych i promujących energooszczędność.

Na początku maja 2013 r. ruszyła budowa Domu Zeroenergetycznego Plus - Green Power, w którą, oprócz firmy fermacell systemy suchej zabudowy, zaangażowało się również wiele innych znaczących podmiotów sektora budowlanego. Organizatorem całej akcji jest wydawnictwo Przewodnik Budowlany. Celem tego przedsięwzięcia jest zdobycie doświadczeń mających być podłożem dla prac legislacyjnych oraz stworzenie nowego, zgodnego ze współczesnymi wymaganiami, prawa i obyczaju. Uczestnicy akcji chcą, aby możliwe stało się wprowadzenie czytelnych dla inwestorów mierników domu zrównoważonego, co pozwoli na lepsze szacowanie wartości budynku.

Ruszyła budowa Domu Zeroenergetycznego. Projekt realizowany jest poprzez budowę domu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, jednocześnie przyjaznego dla środowiska, zapewniającego wysoką efektywność energetyczną i komfort swoim mieszkańcom. Dom Zeroenergetyczny to budynek samowystarczalny pod względem energetycznym. W przypadku takiego budynku całkowicie rezygnuje się z zewnętrznych źródeł energii, takich jak energia elektryczna z sieci, urządzenia opalane gazem lub olejem opałowym. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii w stosunku do budynku typowego, a zintegrowane z jego konstrukcją odnawialne źródła energii (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, gruntowa pompa ciepła) są w stanie pokryć niemal całkowicie zapotrzebowanie budynku w energię na potrzeby grzewcze i bytowe. Dom zeroenergetyczny nie wymaga dostarczania energii ze źródeł konwencjonalnych ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego.

Źródło: Fermacell

Więcej