Aktualności

Produkty firmy DLH Poland posiadają certyfikat PEFC

08.05.2013

W dniu 15 kwietnia 2013 roku produkty firmy DLH Poland, lidera w imporcie drewna, uzyskały prestiżowy certyfikat PEFC. Potwierdza on, że wykorzystywane do produkcji drewno pochodzi z racjonalnie zarządzanych lasów. PEFC to jeden z najważniejszych i największych systemów światowej certyfikacji środowiskowej.

PEFC Council został utworzony w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni on funkcję międzynarodowej organizacji typu non-profit, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te lokalne mechanizmy muszą być zgodne z międzyrządowymi procesami promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. System PEFC obejmuje certyfikację obszarów leśnych, jak również firm przetwarzających, dystrybuujących i handlujących produktami leśnymi. Do grona podmiotów posiadających certyfikat PEFC dołączyła firma DLH Poland, która od lat wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną.

PEFC jest największym światowym systemem certyfikacji, jeśli chodzi o rozmiar certyfikowanego obszaru. Jego głównym celem jest zapewnienie klientom dokładnych i weryfikowalnych informacji o zawartości w produktach surowców drzewnych pochodzących z zarządzanych racjonalnie lasów certyfikowanych przez PEFC. Dzięki systemowi certyfikacji całego łańcucha dostaw PEFC umożliwia weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przepływu, zapewniając jednocześnie wiarygodność firmom uczestniczącym w tych procesach. Wymaga on od jego posiadaczy ciągłego zaangażowania w doskonalenie gospodarki leśnej. Certyfikaty takie jak PEFC czy FSC są coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów, którzy dzięki nim zyskują potwierdzenie, że kupowane produkty nie zostały wytworzone na terenach zagrożonych degradacją środowiska, a ich produkcja nie wpływa negatywnie na poszanowanie praw lokalnych społeczności.

Produkty firmy DLH Poland posiadają certyfikat PEFC. Firma DLH Poland oferuje szeroki asortyment certyfikowanych produktów wytwarzanych w racjonalny sposób. Posiadają one już certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej FSC oraz certyfikat Łańcucha Kontroli Pochodzenia Produktu, a także produkty sygnowane marką DLH Poland spełniają wymogi EUTR. Certyfikat PEFC jest kolejnym krokiem na drodze do ciągłego doskonalenia firmy, coraz większej dbałości o środowisko, ludzi i przyszłość. Stanowi on deklarację zaangażowania DLH Poland w ciągłe ulepszanie gospodarowania zasobami naturalnymi w taki sposób, aby mogły posłużyć kolejnym pokoleniom.

Źródło: Dlh Poland

Więcej