Aktualności

Budujemy lepsze miasta

22.04.2013

Grupa Lafarge wprowadziła nowe pozycjonowanie marki korporacyjnej. Nowe logo i hasło marki Lafarge: „Budujemy lepsze miasta” doskonale ilustruje ambicję firmy związaną z jej zaangażowaniem w jedno z kluczowych wyzwań współczesnego świata, jakim jest rozwój urbanizacji. Realizacji tej ambicji sprzyja jeden z priorytetów Lafarge, którym jest innowacyjność.

W 2050 roku blisko 70 proc. światowej populacji – z 9 miliardów – będzie mieszkać w miastach. Obecnie miasta zamieszkuje 50 proc.* ludności świata. Urbanizacja na taką skalę będzie wyzwaniem, ale też szansą dla sektora budowlanego, w tym dla firmy Lafarge. Dotyczyć to będzie w szczególności krajów rozwijających się, w których Grupa Lafarge ma silną pozycję.

Jako wiodący gracz w branży cementu, kruszyw i betonu, Lafarge aktywnie włącza się w budowę miast na całym świecie. Dzięki innowacyjności i jakości swoich produktów, usług i rozwiązań budowlanych firma staje naprzeciw wyzwaniom współczesnej urbanizacji. Przyjęta wizja pozwoli Lafarge uczestniczyć w:
procesie budowania większej liczby domów na świecie, w tym tańszych mieszkań, łatwiej dostępnych cenowo; tworzeniu miast o zwartej zabudowie, dzięki budownictwu wysokościowemu; tworzeniu trwalszych miast, dzięki solidnym konstrukcjom oraz dzięki zrównoważonemu budownictwu, w szczególności uwzględniającemu efektywność energetyczną budynków oraz recykling wody; tworzeniu piękniejszych miast, dzięki architektonicznej kreatywności;
tworzeniu lepszej komunikacji, dzięki ofercie do budowy dróg, portów lotniczych, dworców, mostów, tuneli i szeroko pojętej infrastruktury wewnątrz miast i pomiędzy miastami.

Budujemy lepsze miasta. Wizja Grupy Lafarge dotycząca uczestniczenia firmy w procesie urbanizacji na świecie wspierana będzie przez innowacyjne rozwiązania budowlane, nowe oferty i usługi, które mają przynieść Grupie Lafarge dodatkowy zysk EBITDA w wysokości 450 mln euro w latach 2012-2015.

Źródło: Lafarge

Więcej