Aktualności

Znak NF dla profili PVC EXTE

25.03.2013

Firma EXTE, wiodący producent systemów skrzyń roletowych i osprzętu okiennego, otrzymała we Francji znak NF dla swoich profili PVC. Wiążący się z tym znakiem certyfikat jest dla firmy EXTE nie tylko dowodem na to, że używany materiał odpowiada technologii ekstruzji, ale także potwierdza jego trwałość kolorystyczną i mechaniczną stabilność.

W ten sposób nasz materiał PVC otrzymał aprobatę techniczną w kraju, w którym już produkujemy profile uzupełniające dla domów typowych. Otrzymanie znaku NF było warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia badań mających na celu otrzymanie aprobaty technicznej dla systemu skrzyń roletowych firmy EXTE.

Skrzynie roletowe firmy EXTE opanowują rynek europejski. Podczas gdy w wielu krajach europejskich produkcja okien zdominowana jest przez niemiecką technikę okienną ułatwiającą nam znacznie dostęp do danego rynku, we Francji obowiązują odmienne postanowienia dotyczące techniki i dopuszczania produktu.

W kraju tym jest konieczne uzyskanie znaku NF, w formie odpowiedniego certyfikatu. Dla wytwórców produktów z tworzywa PVC jest on dowodem jakości i przydatności danego tworzywa. Firma EXTE otrzymała właśnie świadectwo kwalifikacyjne francuskiego instytutu Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) dla profili okiennych z PVC. W ten sposób została spełniona norma NF EN 12608 zgodnie z regułą NF 126, która dotyczy procesów produkcyjnych, zapewniania jakości, właściwości materiałów i odporności na światło.

Znak NF dla profili PCW EXTE – otrzymanie znaku NF jest dla firmy EXTE ważnym krokiem na drodze umocnienia swojej pozycji na francuskim rynku w dziedzinie profili PCW, dla domów typowych, wykonywanych metodą ekstruzji. Znak NF jest dla klientów francuskich nie tylko znakiem krajowym budzącym pełne zaufanie do produktu, ale często łączą się z nim państwowe dotacje i ulgi na dane produkty używane podczas budowania nowych i renowacji starych domów.

Obecnie naszym priorytetem jest otrzymanie francuskiej aprobaty technicznej Avis Technique poprzez kompletne badania naszych systemów skrzyń roletowych. Dopiero otrzymanie tego świadectwa kwalifikacyjnego pozwoli na podbicie francuskiego rynku całą paletą naszych produktów.

Źródło: Exte

Więcej

Firma powiązana:

Exte

Telefon 32 332 04 06, 32 237 03 70
www.exte.pl
exte@exte.pl

Exte