Aktualności

Somfy na rzecz ochrony przeciwsłonecznej

11.03.2013

Somfy, jako jeden z członków Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, aktywnie działa na rzecz podniesienia rangi ochrony przeciwsłonecznej w obowiązującym prawie. W ramach tej aktywności zaproponowano projekt zmian warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Został on złożony w MTBiGM i poddany konsultacjom społecznym.

Temat efektywności energetycznej staje się ostatnio coraz głośniejszy. Od kwietnia tego roku weszło rozporządzenie, że obowiązkowym elementem projektu budowlanego, również domu jednorodzinnego, jest charakterystyka energetyczna.

Somfy i Polski Związek Pracodawców – Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram zleciło Narodowej Agencji Poszanowania Energii opracowanie propozycji klasyfikacji energetycznej okien.  Propozycja uwzględnia możliwość użycia osłon przeciwsłonecznych, a dzięki nim zaklasyfikowanie okna do wyższej klasy energetycznej.  Jako alternatywna, została opracowana druga propozycja, parametryczna, określająca z kolei odpowiednie wartości parametrów U oraz g dla okien.

Proponowane zmiany mają umożliwić zadbanie o efektywność energetyczną budynku jeszcze przed rozpoczęciem budowy – na etapie projektowania. Oznacza to, że budynki powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko ich przegrzewania w okresie letnim, używając w tym celu technologii pasywnych, takich jak osłony przeciwsłoneczne.

Nasza aktywność w stowarzyszeniu SNB ma na celu wspieranie działań w procesie regularnego doskonalenia przepisów techniczno- budowlanych. Dzięki temu zyskujemy możliwość wdrażania istotnych zmian rozwojowych, szczególnie w zakresie energooszczędności i budownictwa pasywnego, z korzyścią dla naszych Klientów. – podkreśla Aleksander Tymiński, Somfy.

Somfy, jako członek SNB, swoją wiedzą wspiera grupę robocza GR6 zespołu ekspertów ds. wymagań energetycznych dla okien, drzwi i fasad dot. Stanowiska eksperckiego do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej  budynku.
Zamierzeniem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki  jest koordynacja dyskusji środowiska budowlanego dotyczącej niezbędnych kierunków zmian w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych z udziałem zarówno organizacji branżowych, jak i przedsiębiorstw - liderów rynkowych w poszczególnych branżach, mających status członka wspierającego SNB.

Stowarzyszenie dąży do konsolidacji sił środowiska budowlanego reprezentującego możliwie szerokie grono uczestników procesu inwestycyjnego, obejmujące m.in. instytucje finansowe, firmy projektowe, wykonawcze, producentów wyrobów budowlanych,  środowisko naukowe oraz ekspertów rządowych, dla osiągnięcia gotowego celu, jakim jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla wznoszenia nowoczesnych budynków w Polsce.

Somfy na rzecz ochrony przeciwsłonecznej, obie propozycje, jako  wariant I i II, zostały zamieszczone pod adresem:
http://snb.org.pl/index.php?plik=415
Stanowisko SNB zamieszczono pod adresem:
http://snb.org.pl/index.php?plik=414

Źródło: Somfy

Więcej

Firma powiązana:

Somfy

Telefon 22 509 53 00
www.somfy.pl
biuro@somfy.pl

Somfy