Aktualności

Wilo-Stratos GIGA - rewolucja w technice pompowej!

03.12.2012

W dniu 16 czerwca 2011 roku rozpoczął się pierwszy etap wdrażania harmonogramu podwyższania sprawności energetycznej silników elektrycznych. Rozporządzenia ustanawiają nowe normy sprawności nominalnej, które muszą spełniać silniki elektryczne.

Cel obrany przez Komisję Wspólnot Europejskich to dostosowanie standardów europejskich do norm ogólnoświatowych przyjętych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną oraz złagodzenie wpływuużytkowania silników elektrycznych na środowisko. Skutkiem tego jest zmiana do niedawna obowiązującej klasyfikacji sprawności silników od EFF1 do EFF3 i wprowadzenie nowych klas sprawności od IE1 do IE4. Termin „IE” oznacza międzynarodową sprawność (ang. International Efficiency), która określa globalnie stosowane klasy sprawności dla trójfazowych silników klatkowycho zakresie mocy od 0,75 do 375 kW.

Zmiany wymagań, wprowadzone rozporządzeniem 640/2009, obejmują trzy etapy:

  • od 16.06.2011 wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, muszą  spełniać wymagania sprawności na poziomie klasy IE2;
  • od 01.01.2015 silniki o mocy znamionowej w zakresie mocy od 7,5 do 375 kW muszą spełnić bardziej rygorystyczne wymagania na poziomie sprawności klasy IE3, lub posiadać sprawność klasy IE2 i być wyposażone w bezstopniowąregulację prędkości obrotowej;
  • od 01.01.2017 wymagania te będą obowiązywały dla silników o mocyznamionowej od 0,75 do 375 kW.


Alternatywnie, silniki te mogą cechować się sprawnością na poziomie klasy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w bezstopniową regulację prędkości.

Powyższy harmonogram zmian dotyczy również silników zainstalowanych w pompach dławnicowych wykorzystywanych w ogrzewnictwie i klimatyzacji, a także w systemach zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia oraz odprowadzania ścieków. Aby ułatwić swym partnerom tę zmianę, Wilo dostarcza już od stycznia 2011 r. wyłącznie pompy dławnicowe wyposażone w silniki klasy IE2. Podejście takie oznacza, że wymagania pierwszego etapu wdrażania harmonogramu dotyczącego podwyższania sprawności silników, zostały spełnione przed czasem, a tym samym unikamy wszelkich kontrowersji wokół daty oficjalnego wejścia nowych wymagań w życie. Wczesne przejście na silniki IE2 przynosi równocześnie dodatkową oszczędność energii, co za tym idzie zmniejsza nakłady na użytkowanie pomp i przyczynia się do ochrony klimatu w Unii Europejskiej.

Na targach ISH we Frankfurcie Wilo zaprezentowało nową pompę dławnicowąo innowacyjnej konstrukcji. Wilo-Stratos GIGA to, rewolucyjna, energooszczędna, pompa elektroniczna o konstrukcji Inline, napędzana elektronicznie komutowanym silnikiem z wirnikiem z magnesu trwałego. Typoszereg dławnicowych pomp o najwyższej sprawności, uzyskujących wyższe obrotowej. Cel obrany przez Komisję Wspólnot Europejskich to dostosowanie standardów europejskich do norm ogólnoświatowych przyjętych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną oraz złagodzenie wpływu użytkowania silników elektrycznych na środowisko. Skutkiem tego jest zmiana do niedawna obowiązującej klasyfikacji sprawności silników od EFF1 do EFF3 i wprowadzenie nowych klas sprawności od IE1 do IE4. Termin „IE” oznaczamiędzynarodową sprawność (ang.International Efficiency), która określaglobalnie stosowane klasy sprawności dla trójfazowych silników klatkowych o zakresie mocy od 0,75 do 375 kW.

Źródło: Wilo Polska

Więcej

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska