Aktualności

Dachy zielone

06.11.2012

Dzięki dachom zielonym możliwe jest częściowe zwrócenie powierzchni zielonych naturze, które zostały jej odebrane w procesie zabudowy. Dachy zielone znacznie podnoszą wartość budynków i dają szereg ekologicznych korzyści takich jak obniżanie temperatury powietrza, wytwarzanie tlenu, regulacja wilgotności powietrza, pochłanianie pyłów oraz retencja wód opadowych. Oprócz tego prawidłowo wykonany układ zazielenienia przedłuża znacznie żywotność dachu.

Celem ekstensywnego zazielenienia dachu jest zasadzenie na jego powierzchni roślinności charakteryzującej się niewielkimi ciężarami i wymagającymi minimalnej pielęgnacji. Najczęściej stosuje się rośliny z gatunku Sedum.

Najlepszym dachami zielonymi typu ekstensywnego okazały się systemy składające się z osobnych warstw: wegetacyjnej i drenażowej rozdzielonych włókniną filtracyjną. Funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia substrat mineralny z niewielką zawartością składników organicznych. Substrat ten powinien charakteryzować się zdolnością pochłaniania wody i składników mineralnych oraz zapewniać niezbędną przestrzeń dla korzeni roślin.

Woda, która nie zostanie wchłonięta przez roślinność powinna zostać odprowadzona. W tym celu stosuje się warstwę drenażową, która stanowi połączenie warstwy gromadzącej wodę i drenującej. Pomiędzy substratem a warstwą drenażową znajduje się warstwa filtracyjna, która zapobiega przedostawaniu się drobnych cząstek z warstwy substratu i zabezpiecza w ten sposób warstwę drenażową przed zamuleniem.

Ciężary powierzchniowe układów dachów zielonych zależą w przeważającej mierze od ciężaru substratów wegetacyjnych. Każdy centymetr grubości warstwy przeciętnego substratu w stanie nasyconym wynosi ok. 10 do 13 kg/m². Dla zasadzenia roślin z gatunku Sedum dopuszczalna minimalna grubość warstwy substratu wynosi 6 cm. Razem z warstwą wegetacyjną, filtrującą i drenażową całkowity ciężar wynosi łącznie od 70 do 100 kg/m². Układ z roślinami Sedum przy grubości warstwy wegetacyjnej wynoszącej 8 cm charakteryzuje się ciężarem wynoszącym od 90 do 130 kg/m².

Dzięki zastosowaniu wyjątkowo lekkiego systemu zazielenienia dachu dla konstrukcji o niewielkich nośnościach możliwe jest osiągnięcie całkowitego ciężaru wynoszącego mniej, niż 70 kg/m². Pozostaje jednak wtedy bardzo mała przestrzeń dla rozwoju korzeni.

Chociaż dachy zielone ekstensywne wymagają małych nakładów pielęgnacji, to jednak nie można ich pozostawić samym sobie. Regularne usuwanie chwastów oraz w miarę potrzeb dodatkowe nawożenie należą do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Podlewanie kilkusezonowych dachów ekstensywnych nie jest konieczne. Nawadnianie może być konieczne tylko w przypadku nowych dachów. Do czasu aż roślinność zadomowi się dostatecznie w czasie dwóch pierwszych sezonów wegetacyjnych może zachodzić konieczność większego nakładu pracy na pielęgnację. Po tym okresie wystarczą dwie wizyty na dachu w roku, najlepiej wczesną wiosną oraz jesienią.

Źródło: Bauder

Więcej

Firma powiązana:

Bauder Polska Sp. z o.o.

Telefon 61 885 79 00
www.bauder.pl
info@bauder.pl

Bauder Polska Sp. z o.o.