Aktualności

Świadectwo AEO

22.10.2012

W listopadzie 2011 roku w Izbie Celnej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania świadectw AEO.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Izby Celnej w Warszawie nadkomisarz celny Pan Janusz Sawa, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nadkomisarz celny Pani Iwona Bombińska – Ofman, Naczelnik Wydziału Przeznaczeń Celnych Izby Celnej w Warszawie Pani Anna Leszczyńska oraz Koordynator ds. AEO w Izbie Celnej w Warszawie Pani Marzena Walczak.

Firma BORYSZEW ERG S.A. 30 września 2011 roku otrzymała status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Świadectwo AEO PL AEOC 440000110084).

Certyfikat AEO potwierdza, że BORSZEW ERG S.A. jest wiarygodnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których m.in. organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych podlegały zakończonemu sukcesem trudnemu i szczegółowemu audytowi.

Certyfikat AEO daje szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych. Korzyści wynikające z jego uzyskania to m.in. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych a w przypadku wytypowania do kontroli, przesyłki nasze  traktowane będą priorytetowo – ich kontrola odbędzie się poza kolejnością.

Świadectwo AEO, to swoisty identyfikator bezpiecznego partnera handlowego, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Więcej informacji oraz fotoreportaż z uroczystości wręczenia świadectw znajdą Państwo pod adresem:
http://bip.warszawa.ic.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2188&Itemid=419

Źródło: Boryszew

Więcej

Firma powiązana:

Boryszew Erg

Telefon 46 863 02 01
www.boryszewerg.com.pl
ergolid@boryszewerg.com.pl

Boryszew Erg