Aktualności

Ceramika Budowlana Lewkowo zaprasza do współpracy!

11.12.2018

Ceramika Budowlana Lewkowo Spółka z o.o. to zakład produkujący cegły i pustaki - ścienne ceramiczne materiały budowlane od blisko 50 lat. Produkty CB Lewkowo wytwarzane są wg nowoczesnej technologii na bazie gliny - rodzimego surowca naturalnego pozyskiwanego z własnej kopalni.

Ceramika budowlana obok drewna i kamienia naturalnego jest najstarszym, najtrwalszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym materiałem budowlanym. Mury wykonane z pustaków ceramicznych mają dobrą przepuszczalność pary wodnej, wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną oraz doskonałą zdolność akumulacji ciepła, a także posiadają wysoką klasę odporności ogniowej. Ściany i stropy ceramiczne nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i zapewniają zdrowy mikroklimat wnętrz.

Wyroby ceramiczne firmowane znakiem CB Lewkowo to wyroby odpowiadające normom europejskim, posiadające powszechnie uznawane certyfikaty jakości umożliwiające swobodę architektonicznego kształtowania obiektów budowlanych i łatwość ich dostosowywania do założonych funkcji. Obiekty powstające z Lewkowskich cegieł i pustaków to budowle ekologiczne, trwałe, co powiązaniu z architekturą pasywną, przy zastosowaniu której radykalnie zmniejsza się zużycie energii, tworzą środowisko przyszłości. Cegła to również znakomite tworzywo wykorzystywane przez projektantów w kreowaniu form architektonicznych. Wszystko to pozwala aby z rozwiązań CB Lewkowo mogli korzystać odbiorcy zarówno indywidualni jak i instytucjonalni.

Ceramika Budowlana Lewkowo jest największym i najlepszym zakładem produkującym cegły i pustaki ceramiczne w północno-wschodnim regionie Polski.

źródło i zdjęcia: Ceramika Budowlana Lewkowo

Ceramika Budowlana Lewkowo zaprasza do współpracy!

Firma powiązana:

Ceramika Budowlana Lewkowo

Telefon 85 685 60 18
www.lewkowo.pl
lewkowo@lewkowo.pl

Ceramika Budowlana Lewkowo
Zobacz produkty: