Aktualności

Polskie szkoły nie są ekologiczne

18.10.2012

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy Knauf Insulation, organizatora Akcji "Ekoszkoła", aż 35% szkół nie zastosowało żadnych rozwiązań ekologicznych. Ponad połowa dyrektorów szkół nie planuje takich rozwiązań w przyszłości, mimo że dzięki nim mogliby obniżyć koszty eksploatacji budynków.

Dyrektywa 2010/31/UE zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Zgodnie z nią, każde państwo członkowskie zostało zobligowane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. Budynki szkolne również będą musiały sprostać restrykcyjnym przepisom unijnym w tej kwestii, dlatego dyrektorzy szkół już dziś powinni zacząć myśleć o zastosowaniach poprawiających efektywność energetyczną budynków szkół.

Z raportu „Stan techniczny polskich szkół” wynika, że szkoły przeznaczają 6% budżetu na większe, okresowe remonty budynków. Kwoty te jednak zdecydowanie nie są wystarczające. Dlatego w tej sytuacji szkoły starają się pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, jednak jak pokazują badania, tylko 11% z nich uzyskuje dofinansowanie. W większości przypadków (84%) brak działań naprawczych dyrektorzy tłumaczą problemami związanymi z brakiem funduszy. Warto dodać, że na liście najpilniejszych potrzeb remontowych pojawiły się: naprawa dachu, izolacja budynku oraz wymiana okien.

Akcja "Ekoszkoła"

Firma Knauf Insulation, w ramach działań wspierających lokalną społeczność, zorganizowała akcję "Ekoszkoła". Pod hasłem "Zbudujmy zrównoważoną przyszłość dla naszych dzieci" producent zapraszał internautów do programu, w ramach którego zobowiązał się dostarczyć materiały do izolacji budynku oraz przekazać środki na termomodernizację szkoły. Placówką, która zakwalifikowała się do Akcji "Ekoszkoła" była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle. Pod koniec października zakończą się prace remontowe, dzięki którym szkoła w Chechle będzie bliższa unijnym standardom. Dzięki modernizacji w szkole rachunki za ogrzewanie mogą spaść nawet o 50%, a straty energii cieplnej przez ściany zewnętrzne powinny się zmniejszyć nawet o 80%.

Rozwiązania ekologiczne

Dyrektorzy szkół, rozważając zastosowanie różnych ekologicznych technologii, wykazują znajomość takich rozwiązań jak montaż kolektorów słonecznych czy ogrzewanie podłogowe. Schodząc jednak na ziemię, najczęściej stosowanymi są: okna o niskim współczynniku przenikania ciepła (tę odpowiedź wskazuje 47% badanych) oraz izolacja wełną mineralną o grubości 15-20 cm (21% odpowiedzi). 16% badanych decyduje się na zastosowanie materiałów budowlanych o dużej zdolności akumulacji. 

Żródło: Knauf Insulation

Więcej