Aktualności

ATLAS PLUS i OK!KLEJ UELASTYCZNIONY - Technologia podwójnych włókien w rękach fachowców

19.10.2018

Nowe receptury klejów ATLAS PLUS KLEJ WYSOKOELASTYCZNY i OK! KLEJ UELASTYCZNIONY to odpowiedź ATLASA na potrzeby wykonawców.

Podwójna Moc Włókien

Zastosowana w klejach technologia to połączenie różnego rodzaju dodatków kształtujących parametry zaprawy. To specjalna kombinacja włókien - krótkich włókien celulozowych i długich włókien polipropylenowych. Pierwsze z nich są nasiąkliwe i bardzo elastyczne. W kontakcie z wodą zarobową polepszają właściwości robocze kleju, ograniczają spływ, umożliwiają nałożenie grubszej warstwy i wydłużają czas otwarty oraz żywotność zaprawy. Zatrzymują w swojej strukturze wodę, co wpływa na efektywność procesu wiązania, a w rezultacie na finalną wytrzymałość produktu. Włókna polipropylenowe zmniejszają skurcz, ograniczając ewentualne spękania zaprawy na etapie wiązania. Bezpośrednio wpływają zatem na zwiększenie parametrów wytrzymałościowych kleju. Ich obecność to rodzaj wzmocnienia struktury; pełnią funkcję zbrojenia rozproszonego. Włókna te są bardzo odporne na działanie większości środków chemicznych.

Polimery? W jakim celu?

W ATLAS PLUS wykorzystana jest również technologia polimerowa, czyli wzmocnienie zaprawy dużą ilością spoiwa o pochodzeniu syntetycznym. Po dodaniu wody do kleju spoiwo aktywuje się i zaczyna tworzyć trwałe i elastyczne wiązania. Duża ilość polimerów pozwala stworzyć rozbudowaną siatkę mikropołączeń. Ułatwia to aplikację i wpływa na parametry związanej zaprawy. Polimery Kształtują przyczepność zaprawy do wszelkich podłoży i okładzin, takich jak np. gres, szkło itp. Do głównych zadań technologii polimerowej należy nadanie wysokiej elastyczności i odkształcalności zaprawie cementowej. Umożliwia to montaż wszelkich okładzin na tzw. trudnych podłożach, czyli w miejscach takich jak tarasy, elewacje, powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym czy drewniane stropy. Innymi słowy klej wzbogacony o polimery tworzy trwałe połączenie praktycznie z każdym rodzajem materiału i podłoża.

źródło i zdjęcia: Grupa Atlas

ATLAS PLUS i OK!KLEJ UELASTYCZNIONY - Technologia podwójnych włókien w rękach fachowców

Firma powiązana:

Grupa Atlas

Telefon 800 168 083
www.atlas.com.pl

Grupa Atlas
Zobacz produkty: