Aktualności

Złote Godło dla Nanosystemu do klinkieru marki ALPOL

04.10.2012

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 wyróżniła Nanosystem do klinkieru firmy ALPOL GIPS złotym godłem QI 2012 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania.

Alpol Gips już po raz drugi znalazł się wśród tej elitarnej grupy organizacji reprezentujących najwyższe standardy i gwarantujących swoim klientom otrzymanie produktu na najwyższym poziomie. Patronat nad VI edycją Programu objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zdobycie Złotego Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż firma Alpol Gips stosuje najwyższe standardy, wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów. Tym bardziej cieszy fakt, iż Nanosystem do klinkieru – posiadający Patent Europejski – został nagrodzony w największym konkursie jakościowym w Polsce.

NANOSYSTEM DO KLINKIERU jest przeznaczony do wykonywania konstrukcji budowlanych z zastosowaniem wyrobów klinkierowych. Obejmuje on: wznoszenie murów i słupków ogrodzeniowych, murowanie wjazdów do garaży, kominów, cokołów, wznoszenie ścian budynków i elewacji oraz przyklejanie płytek klinkierowych i ich spoinowanie.

Złote Godło dla Nanosystemu do klinkieru marki ALPOL, główne elementy składowe systemu:

  • Nanozaprawy do klinkieru ALPOL AZ 120÷126
  • Nanospoiny do klinkieru ALPOL AZ 150÷156
  • Nanobeton do klinkieru ALPOl AZ 129
  • Nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518
  • Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL AI 780
  • Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69

Konstrukcje budowlane i elementy architektoniczne wykonane z klinkieru są trwałe, eleganckie i wyjątkowe. Doskonale komponują się z elementami z drewna, metalu i szkła. Wyjątkowa trwałość i estetyka konstrukcji klinkierowych jest jednak możliwa do uzyskania jedynie w przypadku prawidłowego wykonawstwa oraz stosowania specjalnych materiałów (zapraw, spoin, klejów, impregnatów) dedykowanych do klinkieru.

W każdej zaprawie, na skutek stosowania nadmiaru wody w stosunku do ilości niezbędnej do hydratacji spoiwa, powstają rurkowate szczeliny o średnicy od 10 nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów, zwane porami kapilarnymi. Ich specyficzna budowa sprawia, że mogą zasysać ciecz, która następnie wędruje systemem połączonych kanałów utworzonych przez kapilary, umożliwiając migrację rozpuszczonym solom, co jest przyczyną wykwitów. W celu ograniczenia tego procesu należy przerwać ciągłość struktury kapilarnej.

Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu zapraw zawierających w swoim składzie dodatki o rozmiarach nanometrycznych. Zastosowanie tej technologii pozwoliło firmie ALPOL GIPS uzyskać bardziej zwartą i szczelną mikrostrukturę zapraw o znacznie zmniejszonym podciąganiu kapilarnym, a w rezultacie – absorpcji. Zahamowanie migracji roztworów soli przez zaprawę ogranicza proces powstawania wykwitów.

Zaprawy ALPOL posiadają patent europejski – to najskuteczniejsze zaprawy na naszych budowach, zapobiegające powstawaniu wykwitów. Firma Alpol Gips Sp. z o.o. udziela 5-letniej gwarancji na pełne systemu klinkierowe wykonane z zastosowaniem nanoproduktów do klinkieru marki ALPOL. Warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej www.alpol.pl

Źródło: Alpol

Więcej

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II