Aktualności

Hełm 3M™ Peltor™ z sensorem Uvicator™ - bezpieczeństwo pracy

16.09.2009

Hełm ochronny może ulec zniszczeniu w wyniku działania różnych czynników. Zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych czy chemicznych są bardzo łatwo zauważalne, ale są też czynniki, których negatywny wpływ zdecydowanie trudniej dostrzec. 

Do tej grupy należy zaliczyć oddziaływanie promieni słonecznych. Skutki promieniowania słonecznego mogą być niebezpieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa osób pracujących na budowach.

W wyniku działania promieni ultrafioletowych, każdy hełm traci swoje ochronne właściwości poprzez stopniową utratę stabilności plastikowej skorupy. W związku z tym bardzo ważne jest, by wiedzieć, w jakiej kondycji jest materiał, z którego wykonany został hełm. Jego zużycie zależy zarówno od rodzaju wykorzystanego tworzywa, jak również intensywności promieniowania.

Z reguły uszkodzenia tego typu są trudne do zaobserwowania oraz wykrycia.

Chcąc podnosić standardy bezpieczeństwa firma 3M opracowała sensor 3M™Peltor™ Uvicator™. Daje on możliwość przeprowadzenia oceny stanu zużycia hełmu, powstałego w wyniku ekspozycji na działanie promieni ultrafioletowych.

Bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z niepotrzebnej wymiany hełmu, sensor 3M™Peltor™ Uvicator™ wskazuje czy hełm powinien zostać wymieniony.

W wyniku wieloletnich badań oraz testów, opatentowany sensor 3M™Peltor™ Uvicator™ został umieszczony nieco powyżej najwyższego punktu hełmu. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, może on w najbardziej efektywny sposób mierzyć poziom promieniowania ultrafioletowego. Wraz ze stopniowym zużywaniem się hełmu, kolor Sensor Peltor™ Uvicator™ zmienia się, z intensywnie czerwonego w biały, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Biały kolor oznacza, iż hełm nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa i należy go wymienić. W celu zapewnienia prawidłowego działania sensor 3M™Peltor™ Uvicator™, nie należy go niczym zaklejać.

Cena jednostkowa hełmu 3M - ok. 58,90 PLN.

Więcej informacji o produktach ochrony osobiste na stronie www.3m.pl/bhp.