Aktualności

Nowy zakład marki CREATON – innowacyjność i rozmach technologii

21.09.2012

19 września 2012 roku, w miejscowości Widziszewo, gmina Kościan, położonej ok. 50 km od Poznania, Etex Building Materials Polska należąca do międzynarodowego koncernu Etex Group, otworzyła najbardziej nowoczesną fabrykę ceramiki budowlanej w Europie.

Nowy zakład produkcyjny marki CREATON wyprodukuje rocznie kilkadziesiąt milionów sztuk dachówek połaciowych i systemowych. Uzupełnieniem infrastruktury technologicznej będzie specjalistyczny zakład eksploatacji gliny o wyjątkowych właściwościach, pozwalający wzbogacić dotychczasową ofertę spółki o nowy asortyment i skomplikowane kształtki dachowe. Najnowsza inwestycja firmy Etex Building Materials Polska w województwie wielkopolskim stwarza doskonałe perspektywy rozwoju zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i całego regionu.

Region wielkopolski z roku na rok zwiększa ilość realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. Korzystne uwarunkowanie terenu, bogata baza surowców naturalnych, doskonale przygotowane zaplecze logistyczno - techniczne oraz polityka inwestycyjna gmin, ukierunkowana na rozwój województwa, zwróciły uwagę również marki CREATON.

Kluczowe znaczenie w wyborze lokalizacji dla nowej fabryki miała przede wszystkim doskonała jakość surowca, czyli gliny. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za wyborem Widziszewa, był fakt, że gmina Kościan, w której wybudowano zakład produkcyjny dachówek CREATON, usytuowana jest w bliskiej odległości od Poznania oraz w pobliżu drogi krajowej nr 5, która stanowi ważny szlak komunikacyjny między województwem dolnośląskim a wielkopolskim.

Istotnym ułatwieniem dla firmy Etex Building Materials Polska, właściciela marki CREATON, było także zaangażowanie władz gminy Kościan i Śmigiel, oferujących atrakcyjne warunki inwestycyjne przedsięwzięcia. Pierwsze działania zmierzające do uruchomienia w Polsce produkcji dachówek ceramicznych podjęto już w styczniu 2008 r. Spółka Creaton Polska rozpoczęła wówczas starania o rozszerzenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” Sp. z o. o. i objęcie jej granicami terenów pod budowę nowego zakładu produkcyjnego. „Realizowana przez ostatnie dwa lata inwestycja jest elementem konsekwentnie wdrażanej polityki Etex Group.

Otwartość na ciągły rozwój technologiczny, wysoka jakość wyrobów, a także umiejętność skutecznego wyróżnienia się na rynku umożliwiły marce CREATON ugruntowanie pozycji zarówno za granicą, jak i w Polsce. Od 2009 roku, po przejęciu od Creaton AG z siedzibą w Niemczech wyłączności na dystrybucję dachówek ceramicznych marki Creaton, Pfleiderer, Trost i Meindl na rynku polskim, nasza firma wyraźnie zwiększyła swoje obroty. Aby działać na jeszcze większą skalę, konieczne było przeobrażenie spółki handlowej w przedsiębiorstwo, posiadające własny, efektywny zakład produkcyjny.

Nowo wybudowana fabryka w Widziszewie, dzięki zastosowaniu opatentowanych metod produkcji umożliwi poszerzenie dotychczasowego asortymentu, który z pewnością spełni oczekiwania naszych klientów” – tak powody wybudowania nowego zakładu w Widziszewie uzasadnia Wim Messiaen, dyrektor zarządzający firmy Etex Building Materials Polska Sp. z o. o.

Realizację nowej fabryki w Widziszewie rozpoczęto wiosną 2011 roku. Na działce o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, zaledwie w przeciągu roku wybudowano budynek głównej hali obejmujący część przygotowawczą wraz z odstojnikiem surowca, halę produkcyjną oraz część administracyjno-socjalną. O rozmachu inwestycji świadczy zadaszona, ponad 3 hektarowa, powierzchnia fabryki oraz zabudowany teren o powierzchni kilkunastu hektarów.

Nieodłącznym elementem zrealizowanego projektu jest również, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki, zakład eksploatacji gliny stworzony specjalnie na potrzeby produkcyjne marki CREATON. W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości gliny do produkcji, spółka wykupiła lokalne złoże, które zabezpieczy surowiec na kilkadziesiąt lat produkcji.

Fabryka w Widziszewie specjalizuje się głównie w wytwarzaniu dachówek ceramicznych i dachówek systemowych. Dotychczasowa oferta produktowa zostanie poszerzona o dwa nowe modele dachówek zakładkowych, opracowanych wyłącznie dla polskich odbiorców preferujących klasyczną architekturę i niezawodną jakość. „Nowa fabryka dachówek CREATON wyposażona została w innowacyjne maszyny, które spełniają najwyższe europejskie standardy. Dachówkę, która zostanie tam wyprodukowana, zaprojektowano specjalnie z uwzględnieniem panujących w Polsce warunków klimatycznych, dlatego też odpowiednio wyprofilowane zamki zapewnią wysoką szczelność dachówek.

Decydując się na gamę kolorystyczną dachówki, opieraliśmy się na tradycjach architektonicznych, które przez lata spotykały się z uznaniem polskich inwestorów. Innowacyjny zakład w Widziszewie będzie w stanie wyprodukować rocznie kilkadziesiąt milionów sztuk dachówek połaciowych i systemowych. W połączeniu z wolumenem produkcji pozostałych dwóch fabryk, należących do marki EURONIT, będzie to ilość, która znacząco umocni pozycję firmy i pozwoli pretendować jej do miana potentata branży” – prognozuje Wim Messiaen, dyrektor zarządzający firmy Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.

Nowy zakład to też nowe miejsca pracy. Fabryka dachówek ceramicznych zagwarantuje posadę  ponad 160 osobom. Zgodnie z zapewnieniem dyrekcji, poziom zatrudnienia nowych pracowników będzie rósł w miarę dalszego rozwoju firmy. Korzyści z realizacji projektu odczują także gminy Kościan i Śmigiel oraz lokalni kooperanci. Wyraźny rozwój infrastruktury z pewnością zwiększy atrakcyjność regionu wielkopolskiego w ocenie inwestorów z wielu branż.
Etex Building Materials Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, która umiejętnie łączy działania ekonomiczne i proekologiczne. Zarządzanie jakością i ochroną środowiska od lat stanowią stały element wizerunku Etex Group.

Polityka ta jest konsekwentnie realizowana we wszystkich oddziałach koncernu. Z tego względu maszyny i urządzenia stosowane w nowej fabryce firmy w Widziszewie odpowiadają standardom Unii Europejskiej. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju firma Etex Building Materials Polska kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Świadomość wpływu przemysłu na otoczenie stała się motywatorem do unowocześnienia zarówno procesu produkcji, jak i rodzaju materiałów wykorzystywanych w zakładzie w Widziszewie.

W pełni innowacyjna metoda suszenia dachówek, bazująca na nowo opracowanej generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych, pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych. Przy jej wykorzystaniu zmniejszeniu ulega zużycie energii, a co za tym idzie - ograniczenie wydatku energetycznego na jednostkę produktu i zminimalizowanie zużycia paliw gazowych i emisji dwutlenku węgla. Nowatorskim rozwiązaniem, jakie zostało wprowadzone w nowo wybudowanym zakładzie, jest także recykling opakowań umożliwiający w 100 % ponowne użytkowanie. Nie bez znaczenie dla środowiska jest też 50-letnia gwarancja, jaką daje na swoje wyroby marka CREATON, w oparciu o wielokrotnie przeprowadzane testy mrozoodporności i 500 prób zamrażania.

Marka CREATON korzysta z najbardziej innowacyjnych światowych technologii. Implementacja i wdrożenie ich do produkcji znacząco wpłynęły na jakościowe ulepszenie oferowanych odbiorcom produktów. Jednym z opatentowanych sposobów wytwarzania dachówek ceramicznych, zastosowanych w fabryce w Widziszewie, jest technika suszenia uformowanych dachówek od wilgotności 22-24 % wagi do wilgotności poniżej 2% wagi. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu nowo opracowanej generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych, która zapewnia optymalne suszenie dachówek. Umożliwia to wyeliminowanie wad fabrycznych dyskwalifikujących z dalszej obróbki lub też uszczerbków ujawniających się dopiero po wypaleniu dachówek.

Tradycyjny proces suszenia realizowany jest poprzez ciągłe sterowanie zmianą temperatury i wilgotności medium suszącego oraz regulację szybkości i kierunków przepływu medium suszącego przez komorę suszarni. W dotychczas wykorzystywanych rozwiązaniach kontrola tych parametrów i przebiegu procesu suszenia jest praktycznie niemożliwa, a odpowiednie efekty suszenia uzyskuje się głównie poprzez przedłużenie czasu trwania procesu.

Wprowadzenie w nowym zakładzie dachówek ceramicznych generacji sześciokanałowych suszarni rolkowych jest przełomem technologicznym, rozwiązaniem niestosowanym do tej pory w żadnej fabryce na świecie. Innowacyjny zakład w Widziszewie, dzięki wdrożeniu tak nowoczesnych technologii umożliwia osiągnięcie satysfakcjonujących efektów produkcji przy skróconym czasie suszenia, zmniejszonym wydatku energetycznym na jednostkę produktu, obniżeniu kosztów inwestycyjnych, a także ograniczeniu zużycia paliw gazowych oraz obniżeniu emisji CO2.

Sukces firmy Etex Building Materials Polska to przede wszystkim konsekwencja ciągłego podnoszenia innowacyjności produktów i stałe ukierunkowanie na zastosowanie nowoczesnych technologii. Poddany ciągłej analizie czystości surowce pozbawione są zawartość kadmu, ołowiu i selenu. Szeroka oferta produktowa materiałów budowlanych Etex Building Materials Polska obejmuje przede wszystkim pokrycia dachowe cementowe i ceramiczne, płyty elewacyjne, włóknocementowe i ceramiczne.

W nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym w Widziszewie wytwarzane będą dachówki zakładkowe Titania i Maxima, charakteryzujące się opatentowanym przez markę CREATON systemem odprowadzania wilgoci. Dzięki wystającym mostkom bocznym, uzyskanym przy zastosowaniu tzw. „techniki labiryntowej”, dach pokryty dachówką zakładkową staje się niezwykle szczelny i odporny na wnikanie i odkładanie się zanieczyszczeń. Imponująca paleta kolorów pozwala uzyskać połaci dachowej wyjątkowy wygląd, podnosząc walory zarówno obiektów nowo budowanych, remontowanych, jak i zabytkowych.

Zakład produkcyjny w Widziszewie znacząco wzmacnia pozycję Etex Building Materials Polska na rynku pokryć dachowych. Istniejące od kilku lat pozostałe dwie fabryki, w północnej i południowej Polsce, ukierunkowane są bowiem przede wszystkim na wytwarzanie dachówek cementowych. Nowo  otwarty zakład, produkujący dachówki ceramiczne, w środkowo-zachodniej części kraju pozwoli firmie Creaton stać się niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Dzięki zrealizowanej inwestycji i optymalnemu rozlokowaniu fabryk Grupa Etex Building Materials Polska oferować będzie pełną gamę wytwarzanych lokalnie produktów najwyższej jakości.

Nowy zakład marki CREATON – innowacyjność i rozmach technologii. Powstanie nowego zakładu produkcyjnego marki CREATON to doskonały przykład rozwoju i konsekwentnego budowania wizerunku nowoczesnej firmy za granicą i na rynku krajowym. Umiejętne łączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystanie potencjału regionu wielkopolskiego pozwolą urzeczywistnić misję Etex Building Materials Polska, wyrażającą się w przekonaniu, że w symbiozie z naturą można tworzyć wyjątkowe produkty, inspirujące do kreowania ponadczasowych aranżacji.

Źródło: Etex Building Materials Polska

Więcej

Firma powiązana:

CREATON Polska sp. z o.o.

Telefon 32 624 95 00
www.creaton.pl
biuro@creaton.pl

CREATON Polska sp. z o.o.