Aktualności

Projektuj z KAN SET 7.0

10.07.2018

Zapoznaj się z kompletnym narzędziem wspomagającym proces projektowania.

KAN SET 7.0 to nowatorski, kompleksowy program firmy KAN, który łączy w jednym projekcie 3 moduły:

KAN SET 7.0 to kompleksowe narzędzie wspierające projektowanie, które łączy w jednym projekcie obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

KAN SET 7.0 to nowatorski program, gdyż w skład jego środowiska wchodzą nie jeden, a trzy moduły:

 • Moduł instalacji centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego.
 • Moduł instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją.
 • Moduł instalacji centralnego chłodzenia.

Poszczególne moduły współpracują ze sobą i korzystają ze wspólnego środowiska graficznego 2D i 3D.

Moduły mogą również pracować niezależnie jeżeli zachodzi konieczność projektowania tylko jednego systemu instalacji.

Każdy moduł aktywowany jest oddzielnym kluczem licencyjnym, które uruchamiają poszczególne moduły w wersji Basic lub Pro.

Możliwe jest także uruchomienie programu wykorzystując licencję próbną.

Przeglądarka projektów

KAN SET bez kluczy licencyjnych może być wykorzystywany do przeglądania i drukowania projektów bez możliwości ich edycji.

Właściwości programu

Wprowadzanie danych

Dane do programu mogą być wprowadzane w formie graficznej na rzutach i rozwinięciach. Niezbędne informacje na temat rysowanych elementów wprowadzane są do tabel powiązanych z rzutem lub rozwinięciem. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego edytowania zarówno pojedynczych przewodów, grzejników, armatury, jak i całych zaznaczonych grup. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności oraz system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.

W celu usprawnienia wprowadzania danych program wyposażono w:

 • możliwość jednoczesnego edytowania wielu elementów instalacji,
 • możliwość korzystania z gotowych bloków,
 • inteligentne funkcje powielania dowolnych fragmentów rysunku w poziomie (systemy mieszkaniowe) i w pionie (tradycyjne układy pionowe) wraz z właściwym numerowaniem pomieszczeń i działek,
 • możliwość definiowania nieograniczonej liczby własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku
 • szybki dostęp do informacji pomocniczych związanych z wprowadzanymi wielkościami,
 • system rozwijanych przycisków usprawniający dostęp do najczęściej używanych elementów instalacji,
 • funkcję dynamicznego powiązania danych z rysunku z odpowiednimi danymi w tabeli,
 • system wspomagający łączenie armatury, odbiorników i innych elementów instalacji za pomocą przewodów,
 • automatyczne tworzenie układu pionów na podstawie rzutów,
 • edytowanie danych w formie tabelarycznej dające możliwość indywidualnego ustalania parametrów wielu jednocześnie zaznaczonych elementów rysunku. Dynamiczne powiązanie rysunku z tabelą danych sprawia, że aktualnie edytowany w tabeli element zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

źródło i zdjęcia: KAN

Projektuj z KAN SET 7.0

Firma powiązana:

KAN

Telefon 85 749 92 00
www.kan-therm.com
kan@kan-therm.com

KAN
Zobacz produkty: