Aktualności

Innowacyjne dźwiękochłonne szklane tunele na Trasie AK

27.08.2012

Przy realizacji nowoczesnych inwestycji drogowych standardem stają się ekrany i bariery akustyczne, które ograniczają poziom hałasu i stopień uciążliwości infrastruktury dla mieszkańców.

Takie rozwiązanie zastosowano także przy modernizacji Trasy Armii Krajowej w Warszawie, gdzie powstały przeszklone półtunele akustyczne. Ograniczają one rozprzestrzenianie się hałasu generowanego przez ruch uliczny.

W lipcu 2012 roku zakończono kolejny etap modernizacji Trasy Armii Krajowej w Warszawie, prowadzonej w ramach przebudowy drogi ekspresowej S8. Do ruchu oddano ulicę Toruńską wyposażoną w nowe zabezpieczenia chroniące mieszkańców pobliskich domów przed nadmiernym hałasem. Na odcinku o największym natężeniu ruchu, od węzła Marywilska do węzła Łabiszyńska, zastosowano dźwiękochłonne szklane półtunele gwarantujące najwyższy możliwy poziom ochrony przed hałasem. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z niewielu w Europie.

Przebudowę drogi ekspresowej S8 w Warszawie poprzedziły analizy dotyczące wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Przeprowadzono też konsultacje społeczne. Najwięcej wątpliwości wzbudzały zakłócenia akustyczne powodowane wzmożonym ruchem komunikacyjnym, jaki będzie odbywał się na zmodernizowanej drodze. Z tego względu podjęto decyzję, aby na węzłach komunikacyjnych charakteryzujących się największym natężeniem ruchu zastosować specjalne zabezpieczenia w postaci przeszklonych półtunelowych zadaszeń, wykonanych ze szkła.

Wymóg zastosowania ekranów półtunelowych wynikał z decyzji środowiskowej, w której określono, gdzie mają znajdować się ekrany półtunelowe, a gdzie pionowe i zakrzywione” – mówi arch. Bartłomiej Grotte z pracowni architektonicznej Foroom, autor projektu zadaszeń nad Trasą AK. „W decyzji sprecyzowano też zakres występowania paneli pochłaniających i odbijających. Ekrany półtunelowe, w dolnej części oraz na wyjazdach są ekranami pochłaniającymi, natomiast w górnej części, w miejscu przeszkleń, ekranami odbijającymi. Moją rolą było nadanie całej konstrukcji kształtu, wyglądu zewnętrznego oraz zaprojektowanie rozwiązań technicznych”.

Przeszklenia do zadaszenia nad Trasą Armii Krajowej musiały spełniać określone wymagania w zakresie tłumienia hałasu (Rw = 39 dB) oraz bezpieczeństwa. Dodatkowym wymogiem był nadruk ostrzegający ptaki przed zderzeniem z szybą. Uwzględniając te kryteria do wykonania półtuneli wybrano szyby zespolone Pilkington Insulight™ Protect, zbudowane z 6 mm bezbarwnego szkła hartowanego z sitodrukiem w postaci błękitnych pasów o szerokości 2 mm rozmieszczonych co 30 mm (od zewnątrz) oraz laminowanego szkła bezpiecznego Pilkington Optilam™ 8,8 (od wewnątrz tunelu).

Wybrana konfiguracja szyb zespolonych pozwoliła spełnić wymagania dotyczące izolacji dźwiękowej i bezpieczeństwa ekranów akustycznych” – mówi Wojciech Kalinowski, Project & Export Sales Manager w Pilkington IGP. „Szyba wewnętrzna ze szkła laminowanego, zbudowanego z dwóch warstw szkła i elastycznej folii PVB, stanowi barierę dźwiękową i zapewnia bezpieczeństwo na poziomie określonym klasą P2A. W przypadku stłuczenia, warstwy folii utrzymują rozbite kawałki szkła w jednym miejscu. Szyba zewnętrzna została wykonana ze szkła hartowanego o podwyższonej odporności na uderzenia, przenoszącego obciążenia typu deszcz i śnieg. Na etapie hartowania możliwe też było naniesienie metodą sitodruku wymaganych znaków ostrzegawczych dla ptaków”.

Zastosowanie szklanych tuneli pozwala redukować poziom hałasu w miejscach, gdzie odnotowuje się największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych, czyli w budynkach usytuowanych obok węzłów łączących kilka dróg oraz w rejonie wysokiej zabudowy.

Półtunele nad Trasą AK mają wysokość około 10 metrów, wynikającą ze skrajni drogowej, wiszącego nad nią oznakowania oraz usytuowania opraw oświetleniowych zapewniających zgodne z przepisami oświetlenie trasy. Szklane ekrany powstały na długości około 1,2 km. Dzięki „półtunelowej” konstrukcji przykrywają jezdnię przez co znacznie lepiej chronią także wysokie budynki mieszkalne przed ponadnormatywnym hałasem” – mówi Bartłomiej Grotte.

Szklane półtunele zostały wykonane w okresie od marca 2011 r. do marca 2012 r. Do ich zbudowania wykorzystano przeszklenia o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2. Przeszklenia wykonano z szyb zespolonych wyprodukowanych przez spółkę Pilkington IGP w Skierniewicach. Modernizacja Trasy Armii Krajowej jest częścią projektu przebudowy drogi ekspresowej S8 w Warszawie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Źródło i zdjęcia: Pilkington IGP

Więcej

 

Firma powiązana:

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Telefon 22 548 75 00
www.pilkington.pl

Pilkington IGP Sp. z o.o.