Aktualności

„Szklana” ochrona w budynkach zrównoważonych

26.07.2012

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) to najbardziej rozpowszechniony system certyfikacji budynków w Europie, który pozwala ocenić parametry techniczne obiektów przyjaznych środowisku i użytkownikom.

Jednym z aspektów podlegających ocenie w ramach kategorii „Zarządzanie” jest „Bezpieczeństwo i ochrona”. Punkty w tej kategorii można zdobyć m.in. dzięki stosowaniu szyb ochronnych, które gwarantują ochronę przed atakiem zewnętrznym. Na całym świecie już ponad 200 tys. zrównoważonych budynków jest certyfikowanych w systemie brytyjskiej wielokryterialnej oceny budynków BREEAM . Oznacza to, że zweryfikowano ich stopień oddziaływania na środowisko oraz wykorzystania rozwiązań gwarantujących wysokie standardy w aspekcie ekonomicznym i funkcjonalnym. W Polsce starania o certyfikację budynków to stosunkowo nowy trend wśród inwestorów i deweloperów, który jednak szybko zyskuje na popularności w miarę powstawania nowoczesnych zrównoważonych inwestycji.

Budynek certyfikowany w systemie BREEAM jest poddawany pięciostopniowej ocenie punktowej w 9 kategoriach środowiskowych: Energia, Materiały, Zdrowie i Komfort, Zarządzanie, Woda, Odpady, Zanieczyszczenie środowiska, Transport oraz Wykorzystanie gruntu i ekologia. Końcowa ocena, stanowiąca sumę osiągnięć w poszczególnych kategoriach, odzwierciedla wartość inwestycji budowlanej. W kategorii „Zarządzanie” asesorzy sprawdzają m.in. czy projekt uwzględnia skuteczne środki w zakresie ochrony i minimalizowania zagrożenia przestępczością. Wysokie standardy w tym obszarze są możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki stosowaniu nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak szkło ochronne.

Szkło kuloodporne, fot. Pilkington
Szkło antywłamaniowe, fot. Pilkington

Zaawansowane produkty szklane ze szkła warstwowego zabezpieczają budynek i jego użytkowników przed potencjalnym atakiem z zewnątrz w postaci aktów wandalizmu, włamania czy napaści z wykorzystaniem broni palnej. Tym trzem kategoriom zagrożeń odpowiadają trzy rodzaje szkła laminowanego: szkło bezpieczne, szkło antywłamaniowe i szkło kuloodporne. Szkło laminowane zbudowane jest z kilku tafli szkła float i jednej lub kilku warstw elastycznej folii PVB (poliwinylobutyralowej), która jest spajana ze szkłem w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury. W momencie rozbicia szyby warstwy folii utrzymują rozbite kawałki szkła w miejscu.

Mechaniczne właściwości szkła laminowanego zależą w dużej mierze od kombinacji warstw i grubości zarówno szkła jak i folii PVB” – mówi Szymon Piróg, Doradca techniczny w Pilkington Polska. „Produkty szklane w różnych konfiguracjach zapewniają ochronę budynku i jego użytkowników na kilku poziomach”.

Szkło laminowane bezpieczne np. Pilkington Optilam™ 6,8 o podwyższonej wytrzymałości (klasa P2A według normy PN EN 356) jest odporne na atak siłą ramienia. Szkło laminowane antywłamaniowe występuje w wyższych klasach odporności (od klasy P4A do P8B zgodnie z normą PN EN 356) gwarantując ochronę przed atakiem na szybę przy użyciu tępych przedmiotów i uderzeniem kamieniem lub cegłą. Odporność szkła jest uzależniona od czasu trwania ataku oraz od rodzaju użytych środków. Najwyższe wymagania w zakresie ochronności stawiane są wobec laminowanego szkła kuloodpornego. Ten rodzaj szkła (w klasach od BR1 do BR7 z rozróżnieniem na produkty odpryskowe S i bezodpryskowe NS oraz w klasach SG1 i SG2 dla broni gładko lufowej według normy PN EN 1063) zbudowany jest zazwyczaj z 4 lub 5 różnej grubości warstw szkła i folii co zapewnia mu odporność na przebicie pociskami z ręcznej broni palnej. Przykładowo szyba laminowana Pilkington Optilam™ o grubości 39 mm jest w stanie wytrzymać ostrzał z pistoletu Magnum kaliber 44 z odległości 5 metrów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych – takich jak szkło ochronne – z jednej strony wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników budynku, z drugiej zaś zwiększa szanse na pozytywną ocenę obiektu w systemie certyfikacji BREEAM. W BREEAM-owskiej kategorii „Zarządzanie” punkty przyznawane są budynkom m.in. za wybór najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, efektywne wykorzystanie procedur zarządzania budynkiem i ich ciągłe udoskonalanie. W tej kategorii można łącznie zdobyć 11 punktów, co stanowi 12% w całkowitej puli punktów do oceny budynków nowych, modernizowanych i rozbudowywanych. 

Źródło: Pilkington IGP

Więcej

Firma powiązana:

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Telefon 22 548 75 00
www.pilkington.pl

Pilkington IGP Sp. z o.o.