Aktualności

Sterowanie ogrzewaniem na zadany czas z firmą KOMPO

18.12.2017

Sterowanie GSM  iGATE umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie różnych urządzeń w domu/ogrodzie/firmie bez potrzeby budowy kosztownych systemów "inteligentnego budynku". Dzięki funkcjom czasowym, użytkownik decyduje "ad hock" na jaki czas chce urządzenia załączyć.

Po zadanym czasie zostanie ono automatycznie wyłączone.Chcąc sterować ogrzewaniem, wymagane jest zastosowanie zewnętrznego przekaźnika/stycznika wykonawczego (wyposażenie opcjonalne) o parametrach stosownych do mocy sterowanego układu ogrzewania.

Sterowanie na każdorazowo inny wybrany czas:

  • użytkownik uprawniony wysyła wiadomość SMS do iGATE -BRgsm, w której zawiera czas (od 1 sekundy do 99 godzin) załączenia ogrzewania (np. SMS o treści: "Z#35m" – oznacza załączenie na 35 minut).
  • sterowanie na uprzednio (na stałe) zaprogramowany czas:

Użytkownik uprawniony wysyła bezpłatnego zwiastuna połączenia (tzw. CLIP, "strzałka", "krótki", "biedak") do iGATE -BRgsm, w którym uprzednio został skonfigurowany czas załączenia ogrzewania.

  • dla komfortu korzystamy z bezpłatnej aplikacji na smartfony iGATE smart, w której konfigurujemy przycisk/przyciski do sterowania
  • do sterowania ogrzewaniem upoważnione są osoby posługujące się telefonami gsm, smartfonami lub stacjonarnymi dowolnego operatora, których numery zostały wprowadzone na listę uprawnionych użytkowników oraz posiadają aktywną funkcję prezentacji własnego numeru
  • lista osób upoważnionych do sterowania gsm może zawierać do 2000 numerów telefonów: wersja light – 10 numerów, wersja full – 2000 numerów
  • wprowadzanie/usuwanie numerów z listy następuje poprzez panel zarządzania użytkownikami w aplikacji iGATE smart dla smarfonów z systemem Android i iOS lub wysłanie  na numer karty SIM w iGATE -BRgsm  krótkiej wiadomości tekstowej SMS przez osobę uprawnioną do zarządzania
  • lokalna konfiguracja dostępna poprzez aplikację na komputery PC z systemem Windows*TM i portem USB2.0 i umożliwia:

wygodną, przejrzystą i szybką konfigurację wszystkich parametrów sterownika, archiwizację konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych, odczyt z pracującego sterownika jego aktualnej konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych, przenoszenie konfiguracji do innych egzemplarzy iGATE -BRgsm, import/export listy numerów użytkowników z tabeli formatu Excel *TM, gromadzenie historii zdarzeń pracy sterownika (wymagane ciągłe podłączenie sterownika do komputera), podłączenie sterownika iGATE -BRgsm  przy zastosowaniu zewnętrznego przekaźnika/stycznika wykonawczego (wyposażenie opcjonalne) o parametrach stosownych do mocy.

źródło i zdjęcia: KOMPO

Firma powiązana:

KOMPO

Telefon 607 89 39 89
www.kompo.pl
kompo@kompo.pl

KOMPO