Aktualności

Wyroby Vandersanden z Certyfikatem ISO 14001

06.11.2017

Celem Vandersanden Group jest podtrzymanie statusu producenta ekologicznych I trwałych produktów. Wewnętrzne i zewnętrzne audyty potwierdziły, że wszystkie systemy w trosce o środowisko naturalne, spełniają normy ISO 14001, w każdym z oddziałów Vandersanden Group.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne 

Aby stale zwiększać I usprawniać wydajność firmy mamy na celu stosowanie się do przepisów stanowiących o środowisku naturalnym. Wszystkie zadania związane z tymi celami zostały zintegrowane z wewnętrznymi procedurami. Są częścią środowiskowego systemu zarządzania, który zawiera analizę ryzyka środowiskowego oraz plan jak zredukować to ryzyko. Standard ISO 14001 określa jak skompilować ten system. Podczas jego wdrażania trzeba wziąć pod uwagę serię zasad. 

Zewnętrzna jednostka certyfikująca weryfikuje czy zastosowaliśmy te zasady poprawnie, co wpływa na wiarygodność inspekcji i podkreśla społeczny aspekt przedsięwzięcia.

źródło i zdjęcia: Vandersanden

Wyroby Vandersanden z Certyfikatem ISO 14001
Zobacz produkty: