Aktualności

Bloczki termoizolacyjne ISOMUR® Plus

24.05.2018

W miejscach posadowienia ścian konstrukcyjnych lub działowych w przyziemiu budynku dochodzi do przerwania ciągłości poziomej izolacji termicznej ocieplanego elementu budowlanego (płyta przyziemia, strop nad garażem lub piwnicą itp.) Wskutek tego powstaje znaczny mostek termiczny w kierunku pionowym: ciepło wchłaniane przez ściany pomieszczenia ogrzewanego może swobodnie odpływać w kierunku fundamentów czy stropu/płyty przyziemia wykonanej z betonu, czyli materiału o niskim oporze cieplnym i współczynniku przewodzenia ciepła λ=1,7 [W/m*K] a dalej do gruntu lub pomieszczenia nie ogrzewanego.

Zastosowanie bloczków ISOMUR® Plus prowadzi zatem do zapewnienia ciągłości izolacji termicznej w miejscach, gdzie poprowadzenie izolacji konwencjonalnej, takiej jak płyty styropianowe, nie jest możliwe ze względu na ich znikomą wytrzymałość na ściskanie.

ISOMUR® Plus wpływa bezpośrednio na podniesienie temperatury na wewnętrznych powierzchniach ścian w rejonie cokołu budynku

ISOMUR® Plus wpływa bezpośrednio na podniesienie temperatury na wewnętrznych powierzchniach ścian w rejonie cokołu budynku znacznie powyżej temperatury "punktu rosy" i skutecznie eliminuje ryzyko powstawania pleśni.

W przeciwieństwie do materiałów porowatych takich jak np. gazobeton (nasiąkliwości nawet do 40% objętości), ISOMUR® Plus charakteryzuje się bardzo niskim stopniem zawilgocenia co gwarantuje, że zachowa on swoje właściwości termoizolacyjne przy kontakcie z wilgocią, a cokół pozostanie suchy i ciepły.

Ze względu na niski stopień porowatości lekkiego betonu szkieletu nośnego nie występuje tutaj proces kapilarnego podciągania wilgoci, co gwarantuje, że posadowione na bloczkach ściany nie zawilgotnieją.

źródło i zdjęcia: Stahlton Polska

Bloczki termoizolacyjne ISOMUR® Plus

Firma powiązana:

Stahlton Polska

Telefon 71 317 79 22
www.stahlton.pl
biuro@stahlton.pl

Stahlton Polska
Zobacz produkty: