Aktualności

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza

24.10.2017

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano raport "Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)". Raport zawiera informacje nt. atutów ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę z niską emisją - smogiem. Opublikowany raport jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej zainicjowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Termo Organikę, największego polskiego producenta styropianu.

Kampania społeczna jest odpowiedzią na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanego, ale przede wszystkim polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza. Nie tylko w ostatnich dniach media podnosiły temat alarmu smogowego i jakości powietrza w całej Polsce.

W akcję zaangażowana jest również popularna dziennikarka Omenaa Mensah, ambasadorka Termo Organiki, która ma doświadczenie w budownictwie energooszczędnym, gdyż aktualnie realizuje inwestycję "Osada Borkowo" w Trójmieście. Jest to kameralne osiedle domów o podwyższonym standardzie cieplnym, który zacznie obowiązywać od 2021 roku. Domy, dzięki doskonałej termoizolacji będą nie tylko ciepłe, ale także przyjazne środowisku.

- "Prezentowany dziś raport jest dowodem na skuteczną współpracę świata biznesu i nauki, szczególnie istotną w kontekście tak ważnych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo i gospodarka" – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

- "Jestem przekonany, że nasza kampania stanowić będzie istotny element w rozwoju nowoczesnego budownictwa oraz promocji energooszczędnych rozwiązań."

Zatrważające fakty

Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 r. z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Termomodernizacja ogranicza smog i daje oszczędności

Kampania społeczna jest odpowiedzią na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanegoRaport Politechniki Warszawskiej przedstawia różne warianty zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji szkodliwych substancji, w tym precyzyjne obliczenia dotyczące termomodernizacji. To wszystko na przykładzie typowego dla naszego kraju budynku jednorodzinnego o powierzchni 125m2. Przeprowadzona analiza wariantów działań usprawniających ten budynek dowodzi, że kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P (benzo(a)piren), o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2.  Co warte podkreślenia sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się niestety do wzrostu kosztów użytkowania, w referencyjnym budynku o 361 zł rocznie. Natomiast największe oszczędności w kosztach użytkowania daje kompleksowa termomodernizacja (3,3 tys. zł rocznie).

- "Jeśli ograniczymy się tylko do wymiany starych kotłów na nowe to zmniejszymy emisję szkodliwych substancji, ale spowodujemy także wzrost kosztów użytkowania budynków, a to znów zwiększy skalę ubóstwa energetycznego. Taka sytuacja może spowodować, że oczekiwane efekty, czyli zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła, będą nietrwałe i w rezultacie nastąpi powrót do wykorzystywania taniego paliwa" – mówi dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej, współautor raportu.

- "Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię."

Zaprezentowany raport to pierwsze z serii działań w ramach wspólnej kampanii Termo Organiki i Politechniki Warszawskiej na rzecz promocji termomodernizacji i budownictwa energooszczędnego. Poza wspólnymi badaniami na rzecz budownictwa ograniczającego zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków, podmioty zaplanowały szereg aktywności zwiększających świadomość polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza powstałym przez nieocieplone budynki.

- "Nieocieplone lub słabo ocieplone budynki są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Zużywają zdecydowanie za dużo energii potrzebnej do ogrzewania, która powstaje najczęściej w wyniku spalania miernej jakości paliwa w niewydajnych kotłach. Chcemy promować ideę termomodernizacji jako jeden z najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog. Planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi Omenaa Mensah" - mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki.

- "Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych."

Raport oraz informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.termoorganika.pl

Najważniejsze wnioski z raportu

Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji):

  • Ocieplanie przegród zewnętrznych pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła, podwyższenie komfortu cieplnego, ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i wyeliminowanie mostków cieplnych;
  • Sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się do wzrostu kosztów użytkowania budynków – 361 zł rocznie w analizowanych przypadku;
  • Wzrost kosztów użytkowania budynków może zwiększyć skalę ubóstwa energetycznego i spowodować, że oczekiwane efekty (zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła) będą nietrwałe – powrót do wykorzystywania taniego paliwa;
  • Przeprowadzenie wymiany kotła przed ociepleniem budynku spowoduje, że trzeba będzie zastosować urządzenie o ponad dwukrotnie większej mocy – przewymiarowane po późniejszym ociepleniu budynku;
  • Największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja – 3,3 tys. zł rocznie w analizowanym przypadku;
  • W stosunku do samej wymiany kotła lub ocieplenia przegród kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń – w analizowanych przypadku o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P, o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2;
  • W stosunku do wariantu bazowego redukcja zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi 60%, na energię końcową do ogrzewania i przygotowania c.w.u. 70%, a na energię pierwotną 68% po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji;
  • Aby działania polegające na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji były skutecznym sposobem walki ze smogiem powinny koncentrować się na budynkach jednorodzinnych zbudowanych przed 1989 rokiem wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe;
  • Konieczne jest powstanie długoletniego programu wspierającego działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

źródło i zdjęcia: Termo Organika

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza

Firma powiązana:

Termo Organika

Telefon 12 427 07 40
www.termoorganika.pl
styropian@termoorganika.pl

Termo Organika
Zobacz produkty: