Aktualności

Miesięcznik "Świat Szkła" zaprasza na Konferencję Techniczną

20.10.2017

Na XXX Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła mile będą witani:

 • przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych (we wnętrzach i na fasadach);
 • projektanci konstrukcji przeszklonych, architektów, wykonawców budowlanych;
 • dostawcy szkła architektonicznego: float, powlekanego, lakierowanego, hartowanego, laminowanego, itp;
 • dostawcy systemów profili fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy;
 • dostawcy napędów i sterowania stolarką otworową oraz systemów kontroli dostępu;
 • dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła budowlanego i szyb zespolonych, a także do zdobienia szkła (sitodruk, druk cyfrowy, itp.);
 • dostawcy maszyn, urządzeń i materiałów służących do montażu elementów szklanych na fasadach;
 • dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad.
 • Innych profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego
 • Pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami
 • Przedstawiciele uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych oraz pracowników pionów technicznych

Referaty merytoryczne

Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

 • Szkło przyszłości – nowe technologie produkcji i obróbki szkła, Manuela Reben, Akademia Górniczo–Hutnicza.
 • Szkła budowlane hartowane i wzmocnione termicznie – w świetle aktualnych norm europejskich. Krzysztof Skarbiński, Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Kierunki rozwoju, a błędy wykonawcze współczesnych struktur metalowo-szklanych, Maciej Cwyl, Politechnika Warszawska.
 • Projektowanie konstrukcji szklanych dużych gabarytów w strefach wejściowych: do hoteli i innych budynków użyteczności publicznej, Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska.
 • Drzwi automatyczne, a wymagania ochrony przeciwpożarowej, Zofia Laskowska.
 • Rozwiązania oddymiające atrum hotelowego, sklepowego,  Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 • Oddziaływanie czynników symulujących przyśpieszone starzenie na szkło modyfikowane powierzchniowo,Agnieszka Marczewska, Anna Balon-Wróbel, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Projekt wykonawczy fasady przeszklonej – połączenie idei architekta z możliwościami technicznymi i przepisami. Tomasz Karwatka STUDIO PROFIL
 • Rynek stolarki budowlanej – stan obecny i prognozy na przyszłość. Beata Tomczak, Marta Łuszczyńska ASM.
 • Testy szczelności – a błędy w montażu i produkcji okien i fasad. Katarzyna Jarocka PASS Doradztwo Energetyczne.
 • Niezbędna wiedza Producenta szklanego wyrobu budowlanego o projekcie i wykonawstwie obiektu. Wojciech Korzynow SZKLAREXPERT.
 • Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych,  Maciej Cwyl, Izabela Dmowska, Politechnika Warszawska.

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

Referaty techniczne

Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiajacymi programy, materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do projektowania i montażu konstrukcji przeszklonych oraz do produkcji ich elementów.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika "Świat Szkła". Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.
 
Udział u konferencji będzie potwierdzony CERTYFIKATEM.

XXX Konferencja Techniczna obędzie się w Centrum Konferencyjne MRÓWKA, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa.

Więcej informacji o Konferencji: www.swiat-szkla.pl