Aktualności

System Legalett odporny na przemarzanie

20.08.2018

System LEGALETT umożliwia wykorzystanie akumulacji ciepła w płycie fundamentowej do ogrzewania wnętrza budynku oraz jednoczesnego wywołania odpowiedniego pola temperatur w gruncie pod budynkiem. Zapewnia to podczas eksploatacji budynku ochronę fundamentów przed wysadzinami mrozowymi na gruntach wysadzinowych.

Przykład dodatkowej izolacji termicznej w narożnikach fundamentu grzewczego

W częściach narożnych budynku - bardziej narażonych na przemarzanie - należy w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych stosować dodatkową izolację termiczną w postaci płyty (np. styropianowej o wymiarach 0,05x0,6 m) zgodnie z zasadami przedstawionymi na poniższym rysunku

Xm - maksymalny zasięg przemarzania pod fundamentem płytowym
Zm - maksymalna głębokość przemarzania
Zt - głębokość na jakiej siły wnoszenia (prostopadła do czoła przemarzania) są skierowane ku spodowi fundamentu płytowego

źródło i zdjęcia: Legalett

System Legalett odporny na przemarzanie

Firma powiązana:

Legalett

Telefon 58 554 21 88
www.legalett.com.pl
info@legalett.com.pl

Legalett
Zobacz produkty: