Aktualności

Saappur: Izolacja przeciwskropleniowa sposób na wykraplanie wody kondensacyjnej

16.10.2017

Izolacja przeciwskropleniowa przeprowadzona metodą natrysku pianki poliuretanowej, często rozwiązuje problem wykraplania się wody kondensacyjnej na dachach, magazynach i innych budynkach przemysłowych.

Taki sam rodzaj izolacji powstrzymuje zimową porą szronienie powierzchni dachu i ścian (wewnątrz budynku). Skraplanie pary wodnej najczęściej występuje na powierzchniach nieizolowanych blach, stosowanych jako pokrycie dachu. Pianę poliuretanową natryskujemy bezpośrednio na powierzchnię blachy dowolnego kształtu np. trapez, fala, dachówka … . Po kilku minutach natryśnięty materiał izolacyjny osiąga konsystencje tworzywa piankowego, następuje szybkie żelowanie i utwardzenie izolacji. W zależności od potrzeby, można wykonać natrysk pianki poliuretanowej o odpowiedniej grubości metodą wielowarstwową, o różnej grubości poszczególnych warstw, mając głownie na uwadze likwidację punktu rosy.

Punkt rosy zależny jest między innymi od zdolności przemarzania warstwy izolacyjnej, od temperatury wewnątrz pomieszczeń i wilgotności względnej powietrza, od wietrzenia pomieszczeń i wielu innych. Konkretną zaletą natryskowej pianki poliuretanowej jest możliwość jednoczesnego wykonania izolacji przeciwskropleniowej – przeciwszronowej i uszczelnienia dachu przy "jednej pieczeni". Pianka łatwo zamyka wszystkie szczeliny występujące pomiędzy blachami, w kalenicy, a także w miejscu połączenia ścian i dachu. Jak łatwo zauważyć wykonując warstwę przeciwskropleniową jednocześnie uzyskujemy efekt izolacji termicznej. Jeszcze jedną zaletą tej technologii jest możliwość pokrycia pianką konstrukcji i więźby dachowej co zabezpiecza cały izolowany dach przed skutkami nadmiernego starzenia się; wykonujemy w ten sposób ochronę przeciwkorozyjną i przeciwgnilną.

Od czego zależy cena 1/m²

Cena jest zależna od wielu czynników np. od rodzaju podłoża, od oczekiwań klienta, od usług dodatkowych jak pokrywanie belek, uszczelnianie przedmuchów, specyfiki obiektu itd. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy. że warto wykonać dodatkowe w/w usługi, po to aby podnieść standard pomieszczeń. Dla przykładu wykonanie izolacji przeciwskropleniowej z dodatkowymi usługami nad komorami chłodniczymi, zdecydowanie podnosi ich sprawność, a tym samym daje to właścicielowi obiektów wymierne korzyści wynikające z oszczędności energii a tym samym równowartość tysięcy PLN, a w niedalekiej już przyszłości tysięcy EUR.

źródło i zdjęcie: Saappur

Firma powiązana:

Saappur

Telefon 22 758 97 24
www.saappur.pl
biuro@saappur.pl

Saappur