Aktualności

Firma Zielone Oczyszczalnie zakończyła inwestycję w gminie Czastary

19.09.2017

Firma Zielone Oczyszczalnie zakończyła właśnie (14.09. 2017 r.) dużą inwestycję - budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Czastary. Zamontowane zostało w sumie 90 sztuk oczyszczalni w miejscowościach: Czastary, Jaśki, Krajanka, Nalepa, Przywory, Jaworek (Wełny). Było to duże wyzwanie dla firmy bo czym innym jest budowa jednej oczyszczalni, a czym innym tak duża inwestycja i to w dodatku rozproszona w różnych miejscach gminy. Wymagało to zgrania logistyki dostaw i zakupów urządzeń, materiałów hydraulicznych i materiałów budowlanych. Dzięki zaangażowaniu pracowników zadanie zostało ukończone w terminie. Oczyszczalnie już działają, a wyniki badań laboratoryjnych pokazują, że osiągają założoną efektywność oczyszczania.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji tej inwestycji z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości usług tak dla klientów indywidualnych jak i przy realizacji kolejnych takich inwestycji.

Firma bardzo dziękuje władzom gminy za pomoc i życzliwość, inżynierowi nadzoru inwestorskiego za bardzo dobrą współpracę i wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i znoszenie chwilowych niedogodności związanych z realizacją inwestycji. Szczególne podziękowania też kierujemy do jednostki OSP w Czastarach oraz sołtysa Krajanek za udostępnienie placu do magazynowania materiału budowlanego.

źródło i zdjęcia: Zielone Oczyszczalnie

Firma powiązana:

Zielone Oczyszczalnie

Telefon 600 637 800, 668 253 947, 43 824 60 24
www.zielone-oczyszczalnie.pl
biuro@zieloneoczyszczalnie.pl

Zielone Oczyszczalnie