Aktualności

Zębiec: Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

08.09.2017

Z dużą przyjemnością firma Zębiec informujemy swoich klientów, że w wyniku przeprowadzonego audytu przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie (PCBC), odnowiła certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający zgodność naszego systemu z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

Otrzymanie certyfikatu poświadcza, że Zębiec z sukcesem dostosował swój system, organizację pracy, wszystkie procesy funkcjonujące w Spółce oraz zarządzanie środowiskiem i BHP do wymagań nowych edycji norm. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki wysokiej świadomości oraz zaangażowania wszystkich pracowników, jak również efektywnego zarządzania procesami i ryzykiem na wszystkich szczeblach działalności.

źródło i zdjęcie: Zębiec

Firma powiązana:

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A.

Telefon 41 27 67 400, 41 230 78 70 (infolinia dla kotłów)
www.zebiec.pl
zebiec@zebiec.pl

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A.