Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Elementy z betonu komórkowego

Xella odnotowała dwucyfrowy wzrost w 2011 roku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut 2012-06-05

Grupa Xella z siedzibą w Duisburgu w 2011 roku zwiększyła obrót o 11% do kwoty 1,271 miliarda euro dzięki wzrostowi sprzedaży osiągniętemu przez wszystkie trzy jednostki biznesowe (w roku poprzednim obrót wyniósł 1,146 miliarda euro). Zysk operacyjny (EBITDA) wzrósł o prawie 8% ze 193 do 208 milionów euro.

Rok 2011 był pomyślny dla Xelli – powiedział Jan Buck-Emden, Dyrektor Zarządzający Grupy Xella. – Udało nam się znacznie zwiększyć sprzedaż naszych produktów. Kluczową rolę odegrała pod tym względem marka YTONG, ponieważ autoklawizowany beton komórkowy YTONG w pełni zaspokaja wzrastające wymogi efektywności energetycznej budynków – dodał Jan Buck-Emden. Kolejne czynniki, które zdecydowały o satysfakcjonujących wynikach Grupy Xella w 2011 roku, to dynamiczny wzrost rynku budownictwa mieszkaniowego w Niemczech, wzrost sprzedaży w Rosji i w Chinach oraz powstanie nowych zakładów produkcyjnych we Włoszech i w Polsce.

Natomiast rozwój rynku w Europie Południowo-Wschodniej nie spełnił oczekiwań. W tym regionie wciąż odczuwalne są skutki kryzysu finansowego i ekonomicznego. Atutem Xelli jest zrównoważony portfel produktów w jednostkach biznesowych zajmujących się produkcją materiałów budowlanych (YTONG, SILKA, Hebel), płyt gipsowo-włóknowych (Fermacell) oraz produktów wapiennych (Fels), jak również działalność w wielu krajach. Xella posiada 92 zakłady produkcyjne i prowadzi sprzedaż w 30 krajach, w tym na dojrzałych rynkach krajów zachodnioeuropejskich, na wschodzących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej o korzystnych perspektywach długoterminowych oraz na nowych, dynamicznie rozwijających się rynkach, takich jak Chiny.

Grupa Xella, producent wyrobów marki YTONG i Hebel, jest wiodącym dostawcą materiałów budowlanych do wznoszenia ścian z betonu komórkowego. Dzięki marce SILKA, Xella jest również największym producentem bloczków wapienno-piaskowych. Marki te należą do jednostki biznesowej zajmującej się produkcją materiałów budowlanych, która zwiększyła obrót o ponad 10 proc. do 848 mln euro w porównaniu z wartością 769 mln euro osiągniętą w roku ubiegłym. Było to możliwe w wyniku zwiększenia sprzedaży – w szczególności w Niemczech, w krajach Beneluksu i w Polsce, jak również dzięki dalszej pomyślnej ekspansji marki YTONG w Rosji i w Chinach.

Jednostka biznesowa Fermacell, czołowy producent płyt gipsowo-włóknowych, zwiększył swój obrót o ponad 12 proc. ze 185 do 208 milionów euro. Coraz większe znaczenie zyskuje segment tej jednostki pod nazwą Fermacell Aestuver. Pod tą marką są wytwarzane i sprzedawane cementowo-włóknowe płyty przeciwpożarowe, stosowane w wielu krajach na całym świecie w różnorodnych rozwiązaniach przeciwpożarowych. Xella postrzega ten rynek jako przyszłościowy. – Ustawowe wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków, zakładów przemysłowych, lotnisk, tuneli oraz kanałów kablowych są coraz bardziej rygorystyczne. Marka Fermacell Aestuver to rozwiązanie, dzięki któremu możemy osiągnąć sukces na rozwijających się rynkach – powiedział Jan Buck-Emden.

Kolejną jednostką biznesową, która odnotowała wzrost, jest Fels. Poza wzrostem popytu w Niemczech i Republice Czeskiej, nowe zakłady wapienne w Rosji przyczyniły się do zwiększenia obrotów o niemal 12% – do wysokości 268 mln euro, w porównaniu z 240 mln euro w roku ubiegłym. Pozytywny wpływ na rozwój w tym segmencie miał również boom na rynku stali. – Co więcej, wapno z zakładów Fels jest wykorzystywane w projektach z dziedziny ochrony środowiska, np. w specjalnym, opracowanym przez nas procesie renaturalizacji jezior w rejonie kopalni węgla brunatnego w Laußig – wyjaśnił Jan Buck-Emden.

W drugim kwartale 2011 roku Xella z powodzeniem dokonała emisji obligacji o wartości 300 milionów euro. Uzyskane środki wykorzystano na częściową spłatę istniejących zobowiązań kredytowych Grupy. – Emisja obligacji pozwoliła na poprawę profilu finansowania przedsiębiorstwa, a także rozszerzenie obszaru działalności biznesowej Grupy Xella i jej bazy finansowej – wyjaśnił Heiko Karschti, Dyrektor Finansowy Grupy Xella. Sytuacja finansowa Grupy Xella jest w dalszym ciągu dobra. Wolne przepływy pieniężne wzrosły w 2011 roku o ponad 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym (ze 123,7 do 127,6 mln euro).

W 2011 roku Xella wzmocniła bazę dla swojej działalności dzięki przejęciom i inwestycjom w poszerzanie działalności. Przez ostatnie lata YTONG odniósł sukces na włoskim rynku w związku z wysokim poziomem eksportu. W rezultacie przejęcia fabryki betonu komórkowego nieopodal Mediolanu oraz przejścia na produkcję marki YTONG z zachowaniem charakteryzujących ją wysokich wymagań jakościowych, firma w znaczącym stopniu mogła polepszyć swoją ofertę dla klientów we Włoszech. – Już w pierwszym kwartale 2012 roku znacząco zwiększyliśmy sprzedaż na tym obszarze – stwierdził Jan Buck-Emden.

Ponadto Grupa dokonała zakupu zakładu produkującego bloczki wapienno-piaskowe w Polsce oraz kontynuowała proces zwiększania mocy produkcyjnych zakładu wapiennego Tovarkovo w Rosji. W odniesieniu do jednostki biznesowej Fermacell podjęto decyzję o ponownym znaczącym zwiększeniu mocy produkcyjnych ze względu na duży sukces płyt przeciwpożarowych Fermacell Aestuver na rynku międzynarodowym. Do 2013 roku Xella zainwestuje ok. 20 milionów euro w zakład w Calbe w Saksonii-Anhalt.

W kwietniu, za pośrednictwem spółki zależnej Fermacell GmbH, Xella przejęła będący w stanie upadłości zakład produkujący płyty gipsowo-włóknowe w północnej Hiszpanii. Zakład położony nieopodal stolicy Kantabrii, Santander, został kupiony za 14,5 mln euro. W przyszłym roku Grupa zainwestuje w zakład kolejne 8 milionów euro. Planowana maksymalna wielkość produkcji płyt gipsowo-włóknowych w zakładzie wyniesie 12 mln m3 rocznie; większość produkcji będzie eksportowana do krajów zachodnioeuropejskich.

W kwietniu Xella wniosła do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie powództwo przeciwko negatywnej decyzji niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) w sprawie planowanego przejęcia konkurencyjnego duńskiego przedsiębiorstwa produkującego wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego – spółki H+H International.

Jedną z istotnych innowacji wprowadzonych w roku obrotowym 2011 jest technologia Ecoloop. Kilkuletnie prace, których prowadzenie było dofinansowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi), zaowocowały opracowaniem nowej, wysokowydajnej i bezemisyjnej technologii gazyfikacji na skalę przemysłową.

Gaz Ecoloop umożliwi energochłonnym gałęziom przemysłu znaczną redukcję wykorzystania paliw kopalnych i obniżenie kosztów energii, co w rezultacie poprawi ich bilans CO2. W styczniu 2012 roku Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów (BMU) i Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) wspólnie uhonorowały nowatorski projekt Ecoloop niemiecką Innowacyjną Nagrodą w dziedzinie Klimatu i Środowiska (IKU).

Pierwsza duża elektrownia o mocy 32 MW jest obecnie uruchamiana w zakładzie wapiennym Fels w Kaltes Tal w regionie Oberharz. W czerwcu projekt Ecoloop zostanie także zaprezentowany podczas Tygodnia Środowiska (Woche der Umwelt) organizowanego przez Prezydenta Niemiec w Zamku Bellevue.
Innowacje w segmencie materiałów budowlanych to przede wszystkim YTONG Energy+. Jest to produkt, który pod względem izolacji termicznej już teraz spełnia wymogi przyszłości. W tym innowacyjnym bloczku połączono autoklawizowany beton komórkowy YTONG z rdzeniem z materiału YTONG MULTIPOR o wysokiej izolacyjności termicznej. Produkt YTONG Energy+ otrzymał certyfikat Cradle-to-Cradle i już został wprowadzony na rynek duński.

Całkowite nakłady inwestycyjne Grupy Xella 2011 wyniosły 86 mln euro w porównaniu z 59 mln w roku ubiegłym. 45 mln euro z tej kwoty zostały przeznaczone na projekty związane z rozwojem, optymalizacją oraz przejęciami. Poza efektywnymi, nowoczesnymi produktami, Xella jest przekonana o konieczności wdrażania konkretnych projektów innowacyjnych i stałej optymalizacji procesów, przede wszystkim w odniesieniu do ochrony zasobów naturalnych, zmniejszenia zapotrzebowania na energię, jak również redukcji emisji.

Pierwsze podsumowanie podjętych działań stanowi raport o zrównoważonym rozwoju, sporządzony według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). Jan Buck-Emden powiedział: – Celem raportu jest przekazanie informacji o naszej pracy i jej wynikach w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych, oszczędnego wykorzystania energii, ochrony klimatu, jak również naszego zaangażowania na rzecz naszych pracowników i firmy.

Od ponad roku Xella jest członkiem Fundacji 2°. Wszyscy jej członkowie – znane firmy handlowe – chcą, by ich doświadczenia stanowiły wkład w ochronę klimatu w celu redukcji globalnego ocieplenia do poziomu przekraczającego wartość temperatury sprzed rewolucji przemysłowej o 2°C. Xella dołączyła również do Inicjatywy Niemieckich Przedsiębiorstw „Efektywność Energetyczna” (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz), stanowiącej pierwsze niezależne, międzybranżowe zrzeszenie przedsiębiorstw mające na celu wspieranie ambitnych i skutecznych działań związanych z efektywnością energetyczną.
„Red dot award” dla kaloszy z kolekcji YTONG

W sklepie internetowym Xella dostępna jest kolekcja produktów YTONG, w skład której wchodzą artykuły takie jak T-shirty, koszulki polo, odzież outdoor, zabawki, torby. Kalosze YTONG z naturalnej gumy, wykonane przez francuskiego producenta Le Chameau, otrzymały elitarną nagrodę „red dot award: product design 2012”. W jury konkursu zasiadali międzynarodowi eksperci.

Jan Buck-Emden optymistycznie ocenia perspektywy, jakie niesie ze sobą bieżący rok: – Różne wydarzenia, które miały miejsce w światowej gospodarce oraz obciążenia związane z kryzysem zadłużenia w Europie zmniejszyły przewidywalność naszych rynków. Niemniej jednak w roku 2012 spodziewamy się dalszego wzrostu. Istotny wpływ będą miały inwestycje w nowe zakłady. Dostrzegamy również dalszy potencjał rynków azjatyckich. Nasze nowe zakłady produkcji betonu komórkowego w Chinach już teraz osiągają maksymalną wartość mocy produkcyjnych.

Xella odnotowała dwucyfrowy wzrost w 2011 roku
. Grupa Xella produkuje i sprzedaje materiały budowlane do wznoszenia ścian (autoklawizowany beton komórkowy YTONG i Hebel, bloczki wapienno-piaskowe SILKA), płyty gipsowo-włóknowe i systemy suchej zabudowy (Fermacell), mineralne płyty izolacyjne (YTONG MULTIPOR) oraz produkty wapienne (Fels). W roku 2011 Grupa Xella osiągnęła obrót w wysokości ok. 1,3 mld euro i zatrudniała 6 900 pracowników. Właścicielami firmy Xella są spółki typu private equity: PAI Partners oraz Goldman Sachs Capital Partners.

Źródło: Xella

Więcej

Pozostałe aktualności
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2019

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny