Aktualności

Schöck zapewnia efetywną izolację attyk i balustrad

22.06.2017

Stosowanie nośnych elementów termoizolacyjnych między balkonem a budynkiem stało się standardem w nowoczesnym budownictwie. W dalszym ciągu natomiast zaizolowania attyk i balustrad dokonuje się najczęściej poprzez ich ocieplenie. Wszelkie zaniedbania w izolowaniu tego typu newralgicznych miejsc mogą doprowadzić do powstania mostków cieplnych, których konsekwencją są straty energii, a nawet szkody budowlane. W odpowiedzi na te wyzwania firma Schöck stworzyła nowy łącznik Isokorb typu AXT, który stanowi efektywną i trwałą termoizolację attyk oraz balustrad.

Attyki są narażone na powstawanie mostków cieplnych analogicznie, jak w przypadku balkonów. Mostki cieplne to obszary, które charakteryzuje wysoka przenikalność cieplna w porównaniu z sąsiadującymi powierzchniami. Zwiększone przenikanie cieplne powoduje straty energii z budynku, a w konsekwencji - wzrost kosztów ogrzewania. Mostki cieplne mają bezpośredni wpływ na obniżenie temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody, co wiąże się z ryzykiem powstania zagrzybienia. W miejscu mostków cieplnych nierzadko obserwuje się tworzenie skroplin pary wodnej, czego konsekwencją może być występowanie szeregu procesów niszczących przegrodę, a w szczególności warstwy i powłoki wykończeniowe.

Isokorb typu AXTPełna swoboda projektowania

Schöck Isokorb typu AXT stanowi efektywne energetycznie i ekonomiczne rozwiązanie, które zapewnia dużą swobodę projektowania. Dzięki podwyższonej nośności elementu Schöck Isokorb AXT, przed projektantami otwierają się szerokie możliwości twórcze. Rozwiązanie to pozwala między innymi na wykonanie oryginalnych konstrukcji attyk i wysuniętych przed fasadę balustrad.

Nowe parametry

Nowe rozwiązanie Schöck Isokorb typu AXT posiada korpus izolacyjny o grubości 120 mm zamiast dotychczasowych 60 mm. Dodatkowo, długość elementu wynosząca 250 mm pozwala na elastyczne zastosowanie elementu izolacyjnego w konstrukcji. Przy użyciu łącznika termoizolacyjnego Schöck Isokorb AXT nie jest wymagane dodatkowe uszczelnianie, a cała konstrukcja pozostaje wolna od mostków cieplnych.

Certyfikowany łącznik do budynków pasywnych

Nośny element termoizolacyjny Isokorb typu AXT uzyskał wyróżnienie Passivhaus Institut Darmstadt i jest certyfikowanym łącznikiem do budynków pasywnych. Ocena Passivhaus Institut dotyczy przydatności pod względem zastosowań rozwiązań budowlanych oraz technologicznych w budynkach pasywnych, a zastosowanie certyfikowanych produktów pomaga projektantowi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku pasywnego. Isokorb AXT posiada również aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej ITB (AT-6079-16).

Różnorodność możliwości zastosowania rozwiązań firmy Schöck stanowi spełnienie najwyższych standardów współczesnej architektury. Isokorb typu AXT pozwala na efektywną izolację termiczną balustrad oraz attyk, co pozytywnie wpływa na ich późniejsze bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie.

źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa

Schöck zapewnia efetywną izolację attyk i balustrad
Zobacz produkty: